40-Dagenboekje

Mee helpen opstellen en verspreiding oecumenisch Veertigdagentijd boekje.

Een week voor het begin van de veertigdagentijd draagt de diaconie zorg voor de verspreiding van het oecumenisch veertigdagentijdboekje. De veertigdagentijd is een periode van bezinning en inkeer die begint op Aswoendag en eindigt op Stille Zaterdag of Paaszaterdag. In de vorm van een boekje wordt voor elke dag van de veertig dagen voor Pasen stof tot bezinning en nadenken aangereikt. Elk kerkelijk adres van de Vloedschuurgemeente ontvangt dit boekje. Gebruik wordt gemaakt van het boekje dat ontworpen wordt door de Protestantse Gemeenten en de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap St. Benedictus.