Inzamelen voedselbank

Houdbare voeding inzamelen voor de voedselbank

In de hal van de kerk staat een krat van de Voedselbank waar u levensmiddelen in kunt doen voor de voedselbank.

De Voedselbank is een steun in de rug voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Op dit moment krijgen 675 adressen wekelijks een pakket. Zo’n 1680 personen hebben dit nodig om van te kunnen leven. Behalve in Nijmegen zijn sinds kort ook in Elst en Zetten uitgiftepunten. Deze twee uitgiftepunten werden voorheen bevoorraad door de voedselbank Arnhem. Inwoners van dorpen in Overbetuwe worden nu door de Voedselbank Nijmegen geholpen.

Het liefst wil de Voedselbank elke krat van dezelfde levensmiddelen voorzien, maar met zoveel klanten lukt dat vaak niet. Vandaar dat we een beroep op u doen. Koop van de hieronder vermelde producten en neem deze mee naar de kerk op een zaterdag/zondag in de weekenden van 26/27 mei2/3 juni of 9/10 juni 2018.

Deze levensmiddelen ontvangen we graag:

  • chocopasta, appelstroop, jam
  •  kaas (uitsluitend vacuüm verpakt)
  •  groente in blik/pot
  •  vlees in blik/pot
  •  vis in blik/pot
  •  houdbare melk
  •  rijst
  •  spaghetti/macaroni (of andere pasta)
  •  thee/koffie

Alles tenminste 12 weken houdbaar!

Aan de actie doen mee: Adventkerk ; Antonius Abtkerk ; Antonius van Paduakerk ; Augustijns centrum de Boskapel ; Christelijk Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt ; Kerk van de Nazarener ; Evangelisch-Lutherse Gemeente ; Maranathakerk ; Maria Geboortekerk (Nijmegen) ; Nieuw- Apostolische Kerk; Oecumenisch Citypastoraat ; Ontmoetingskerk (Parochie en Protestantse Gemeente) ; Petrus Canisiuskerk ; Streekgemeente Vierplek (Lent, Oosterhout & Ressen) ; Gereformeerde Kerk De Rank, Zetten ; Vloedschuurgemeente Heteren ; Protestantse Gemeente Herveld en Slijk-Ewijk

Koffiedrinken met Fineke

Koffiedrinken met Fineke

Zondag 6 mei komt Fineke naar De Vloedschuur. Tijdens het koffiedrinken zal zij ons over haar werk vertellen. Dus bent u niet in de gelegenheid om naar het pannekoekenbuffet te gaan, niet getreurd. Ze komt ook naar De Vloedschuur.

Fineke heeft ook altijd wat spulletjes bij zich die u kunt kopen. Neem de portemonee mee. U kunt ook geld doneren, we zetten een collectebus klaar waar u geld in kunt doen. Wij zijn heel blij dat Fineke naar Heteren komt. We weten dat zij heel hard werkt en horen graag van haar hoe het in La Paz gaat.

Meer informatie over Fineke Janssen: https://www.mision-adulam.nl/fineke/

Pannenkoekenbuffet met Fineke

Fineke Janssen komt naar Heteren

Fineke Janssen werkt al bijna 30 jaar met straatkinderen in La Paz in Bolivia. Binnenkort heeft ze verlof en komt ze naar Nederland. We hebben haar uitgenodigd om te komen vertellen over haar werk. 21 April is ze in de Hervormde kerk aan de Kastanjelaan. 6 Mei komt ze naar De Vloedschuur.

Pannenkoekenbuffet voor het werk van Fineke Janssen

Op zaterdag 21 april staat er van 17.00 – 19.00 uur in “De Vluchtheuvel” een pannenkoekenbuffet gepland! Het buffet wordt georganiseerd door de Hervormde Gemeente. Leden van de Vloedschuurgemeente zijn hiervoor ook van harte uitgenodigd. Geeft u zich voor 17 april op bij Dik en Elly Vergunst, telefoon 026-4722054. U kunt ook een mailtje sturen naar catechisatieheteren@gmail.com . De prijs voor volwassenen is €10,00. Jongeren van 3 t/m 17 jaar betalen €5,00. Onder de drie jaar eet je gratis mee. De volledige opbrengst is bestemd voor het werk van Fineke. Fineke zelf is er ook en zal voor of tijdens het pannenkoeken eten over haar werk vertellen. Bent u slecht ter been en wilt u wel graag deelnemen aan het pannenkoekenbuffet, laat het ons dan weten. Dan regelen we vervoer.

Bijbelquiz

BIJBELQUIZ – wie doet er mee?

Op dinsdag 17 april is er  in de Rank te Zetten een Bijbelquiz gepland door de regionale  werkgroep V&T.  Het is een quiz van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Wie, o wie uit de Vloedschuurgemeente wil hier aan mee doen? Het is de bedoeling dat er minstens 5 leden van de Vloedschuurgemeente zich hiervoor opgeven. In Driel en Zetten zijn er al voldoende mensen gevonden. Het zou mooi zijn als elke kerkelijke gemeente aangesloten bij V&T vertegenwoordigd is en met minimaal 5 mensen komt, zodat het een soort kerkenslag wordt.  Lijkt het u wat, geef u dan op voor 15 maart a.s. bij Marry de Groot-de Bruin tel. 4722719 of  marry43@live.nl

Actie Kerkbalans 2018

Bericht van de kerkrentmeesters en Diaconie,

Vanuit het College en de Diaconie willen we hierbij uw aandacht vragen voor de Actie Kerkbalans 2018.
De leden van “De Vloedschuur” vormen samen een “Kerkgemeenschap” die we voor langere termijn in stand willen houden.
Ook in 2018 willen wij samen kerk zijn voor elkaar en met elkaar.
Dankzij uw betrokkenheid en uw financiële bijdrage is het elk jaar weer mogelijk om uitgaven voor de wekelijkse kerkdiensten en de instandhouding van De Vloedschuur te doen.
Om in 2018 weer samen gemeente te kunnen zijn, vragen wij u ook dit jaar weer om uw financiële bijdrage.
Om alle reguliere uitgaven te kunnen bekostigen vragen wij u uw bijdrage tenminste op hetzelfde niveau te houden als uw bijdrage van 2017, of indien mogelijk, te verhogen.
De Actie kerkbalans wordt gehouden van 20 januari tot en met 3 februari.

Wij hopen van harte dat u ook dit jaar weer in de gelegenheid bent om ons te steunen.

Hartelijke Groet en alle Goeds,

College van Kerkrentmeesters en Diaconie.