Koffiedrinken met Fineke

Koffiedrinken met Fineke

Zondag 6 mei komt Fineke naar De Vloedschuur. Tijdens het koffiedrinken zal zij ons over haar werk vertellen. Dus bent u niet in de gelegenheid om naar het pannekoekenbuffet te gaan, niet getreurd. Ze komt ook naar De Vloedschuur.

Fineke heeft ook altijd wat spulletjes bij zich die u kunt kopen. Neem de portemonee mee. U kunt ook geld doneren, we zetten een collectebus klaar waar u geld in kunt doen. Wij zijn heel blij dat Fineke naar Heteren komt. We weten dat zij heel hard werkt en horen graag van haar hoe het in La Paz gaat.

Meer informatie over Fineke Janssen: https://www.mision-adulam.nl/fineke/

Pannenkoekenbuffet met Fineke

Fineke Janssen komt naar Heteren

Fineke Janssen werkt al bijna 30 jaar met straatkinderen in La Paz in Bolivia. Binnenkort heeft ze verlof en komt ze naar Nederland. We hebben haar uitgenodigd om te komen vertellen over haar werk. 21 April is ze in de Hervormde kerk aan de Kastanjelaan. 6 Mei komt ze naar De Vloedschuur.

Pannenkoekenbuffet voor het werk van Fineke Janssen

Op zaterdag 21 april staat er van 17.00 – 19.00 uur in “De Vluchtheuvel” een pannenkoekenbuffet gepland! Het buffet wordt georganiseerd door de Hervormde Gemeente. Leden van de Vloedschuurgemeente zijn hiervoor ook van harte uitgenodigd. Geeft u zich voor 17 april op bij Dik en Elly Vergunst, telefoon 026-4722054. U kunt ook een mailtje sturen naar catechisatieheteren@gmail.com . De prijs voor volwassenen is €10,00. Jongeren van 3 t/m 17 jaar betalen €5,00. Onder de drie jaar eet je gratis mee. De volledige opbrengst is bestemd voor het werk van Fineke. Fineke zelf is er ook en zal voor of tijdens het pannenkoeken eten over haar werk vertellen. Bent u slecht ter been en wilt u wel graag deelnemen aan het pannenkoekenbuffet, laat het ons dan weten. Dan regelen we vervoer.

Bijbelquiz

BIJBELQUIZ – wie doet er mee?

Op dinsdag 17 april is er  in de Rank te Zetten een Bijbelquiz gepland door de regionale  werkgroep V&T.  Het is een quiz van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Wie, o wie uit de Vloedschuurgemeente wil hier aan mee doen? Het is de bedoeling dat er minstens 5 leden van de Vloedschuurgemeente zich hiervoor opgeven. In Driel en Zetten zijn er al voldoende mensen gevonden. Het zou mooi zijn als elke kerkelijke gemeente aangesloten bij V&T vertegenwoordigd is en met minimaal 5 mensen komt, zodat het een soort kerkenslag wordt.  Lijkt het u wat, geef u dan op voor 15 maart a.s. bij Marry de Groot-de Bruin tel. 4722719 of  marry43@live.nl

Actie Kerkbalans 2018

Bericht van de kerkrentmeesters en Diaconie,

Vanuit het College en de Diaconie willen we hierbij uw aandacht vragen voor de Actie Kerkbalans 2018.
De leden van “De Vloedschuur” vormen samen een “Kerkgemeenschap” die we voor langere termijn in stand willen houden.
Ook in 2018 willen wij samen kerk zijn voor elkaar en met elkaar.
Dankzij uw betrokkenheid en uw financiële bijdrage is het elk jaar weer mogelijk om uitgaven voor de wekelijkse kerkdiensten en de instandhouding van De Vloedschuur te doen.
Om in 2018 weer samen gemeente te kunnen zijn, vragen wij u ook dit jaar weer om uw financiële bijdrage.
Om alle reguliere uitgaven te kunnen bekostigen vragen wij u uw bijdrage tenminste op hetzelfde niveau te houden als uw bijdrage van 2017, of indien mogelijk, te verhogen.
De Actie kerkbalans wordt gehouden van 20 januari tot en met 3 februari.

Wij hopen van harte dat u ook dit jaar weer in de gelegenheid bent om ons te steunen.

Hartelijke Groet en alle Goeds,

College van Kerkrentmeesters en Diaconie.

FILM vrijdagavondCAFÉ

Op vrijdag 26 januari 2018 wordt in de Vloedschuur de volgende film vertoond:

Fill the Void, een film van Rama Burshtein uit 2012, over een indringend dilemma binnen een Joodse geloofsgemeenschap met strenge gedragscodes. Shira, dochter van chassidische joden in Tel Aviv, is achttien jaar als haar zus in het kraambed overlijdt. Zij staat voor een moeilijke keuze: met haar zwager trouwen en voor de baby zorgen of kiezen voor zichzelf en de moed opbrengen haar eigen weg te gaan.

Opnieuw een film over identiteit en loyaliteit. Rob Hoekstra leidt het voor- en nagesprek. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee (€0.80) In de pauze en na afloop is er een drankje (€1.-). Verder staat er een gele bus voor een vrijwillige bijdrage.

Organisatie en informatie: regionale werkgroep V&T in combinatie met het Vrijdagavondcafé in de Vloedschuur. marry43@live.nl  of  patrick_zimmerman@hotmail.com

Alle belangstellenden van harte welkom!

Vloedschuur VrijdagavondCafé

Op vrijdag 29 december 2017 (20:00 u) organiseert het Vloedschuur VrijdagavondCafé een Top2000 kerkdienst in de Vloedschuur! In deze dienst luisteren we samen naar nummers uit de Top2000, nummers over geloof, hoop, troost en liefde.

Die nummers mogen jullie aandragen. Stuur mij vóór woensdag 20 december jouw favoriete nummer(s) uit de Top2000 (de Top2000-lijst van vorig jaar heb ik in Excel en PDF bijgevoegd) en geef aan wat dat nummer voor jou betekent. Misschien hoor je het nummer dan wel terug in de Top2000 dienst!

We willen ook graag één of meer nummers met een gelegenheidsbandje live ten gehore brengen: bespeel je een instrument, zing je en heb je zin om hieraan mee te doen, meld je dan bij mij aan.

We zijn ook op zoek naar mensen die vrijdag 29 december mee willen helpen om de Vloedschuur in te richten als Top2000 kerkcafé.

Graag tot ziens bij de Top2000 kerkdienst in de Vloedschuur!

Met een hartelijke en muzikale groet,

Patrick

TOP-2000-2016 PDF       TOP-2000-2016 XLS