Brieven aan Amnesty International

Brieven voor Amnesty International

Na afloop van de eredienst waarin het Heilig Avondmaal is gevierd, passend in de geest van de viering, worden brieven uitgereikt van Amnesty International met het verzoek aan gemeenteleden om deze te ondertekenen en te verzenden. Amnesty International is de grootste onafhankelijke mensenrechtenorganisatie in de wereld met meer dan twee miljoen leden, die voortdurend actie voert om minderheden, vrouwen, homoseksuele mensen, gewetensbezwaarden en anderen te beschermen tegen discriminatie en rechtsongelijkheid. Drie beginselen vormen de grondslag van de missie van Amnesty International:

  • Bescherming van de vrijheid
  • Bescherming tegen willekeurig geweld begaan of getolereerd door overheden
  • Uitbannen van discriminatie.

Het aanschrijven van overheden en autoriteiten is nog steeds Amnesty’s meest beproefde actiemiddel: brieven per post, e-mails, sms berichten, handtekeningen en petitielijsten. Het internationale secretariaat in Londen selecteert elke maand drie gevallen van schendingen van mensenrechten, waarvoor binnen een periode van ongeveer zes maanden massaal geschreven kan worden.

De diaconie laat aan het begin van het jaar aan de werkgroep weten op welke zondagen het H.A. wordt gevierd aan de werkgroep. Deze werkgroep draagt zorg voor het vermenigvuldigen van de geselecteerde brieven van Amnesty International en stelt deze de dienstdoende diakenen korte tijd voor de viering ter hand.