Dak- en thuislozen

Dak- en thuislozen

Helpen in de Spoorwegstraat en bij de dagopvang voor dak- en thuislozen in Arnhem. Daar biedt “Stichting Kruispunt” pastorale hulp en opvang voor dak- en thuislozen. Een paar keer per jaar koken leden van de Vloedschuurgemeente daar voor dak- en thuislozen. Website:  Stichting Kruispunt.

Harry

De coördinatie van deze activiteit vanuit de Vloedschuurgemeente ligt bij Jannieta Kamphuis. Mail: Jannieta Kamphuis. De drie kerken dragen om beurten de kosten voor het aanschaffen van de ingrediënten en benodigdheden van de te bereiden maaltijd. De kerk die betaalt bepaalt, dat wil zeggen stelt het menu van de maaltijd vast. Iedere kerk is verantwoordelijk voor de organisatie van minimaal één maaltijd en maximaal twee maaltijden per jaar.
Er wordt maximaal 3 x per jaar gekookt en in voorkomende gevallen wordt er steun verleent bij het koken door één van de ander kerken uit Heteren