Diaconale agenda 2018

Agenda 2018 Diaconie
januari KIA actie voor vrijwillige bijdrage tegelijkertijd met actie kerkbalans
januari High Tea voor ouderen
februari Meedoen aan 40-dagenboekje en de verspreiding daarvan mede organiseren
april Boodschappenpakketten (pasen) voor mensen die financieel in de knel zitten.
oktober Collecterooster samenstellen
november Oogstplateau organiseren dankdag
december Kerstkrant PKN bestellen en verspreiden
december Deelname Kerstactie ouderen en zieken in Heteren
december Boodschappenpakketten (kerst) voor mensen die financieel in de knel zitten
december Bestellen en distribueren missie-zendingskalender en bijbelse dagkalender 2018
Activiteiten door heel het jaar heen
Brievenverspreiding Amnesty International na avondmaalsviering
Deelname aan Noodfonds Betuwe , het Diaconaal Platform Overbetuwe en het PIDO ( Plaatselijk Interkerkelijk Diaconaal Overleg )
Inzamelactie inktcartridges, mobiele telefoons, kaarten- en postzegel tbv KIA
In 2017 willen we voor een van de vaste projecten actie voeren om extra geld in te zamelen. Dit jaar is dit het Barátok România.  Zij bestaan dit jaar 25 jaar. Een mooie aanleiding om hun werk extra te steunen.
Individuele hulp aan mensen in financieel nood
Coördineren koken voor dak- en thuislozen in Arnhem (1 of 2 keer per jaar)
Deelname kerkenraadsvergaderingen
Collecteren tijdens de zondagse dienst
Extra collectes voor Haïti en honger in Afrika