Gastvrouw/ -heer

De Vloedschuurgemeente wil een open en gastvrije gemeente zijn zodat gasten er zich thuis voelen. Een belangrijke rol hierin spelen de gastvrouwen en –heren van de Vloedschuurgemeente. Zij staan elke zondag, voorafgaand aan de kerkdienst, bij de ingang van De Vloedschuur om iedereen van harte welkom te heten, gasten worden desgewenst geïnformeerd over de gang van zaken. Zij begeleiden zo nodig mensen naar hun zitplaats. Voor, tijdens en na de dienst zijn zij het oor en oog van de Vloedschuurgemeente, zij zorgen ervoor dat de dienst ordelijk verloopt, ook in technische zin.

Nadat zij de deuren hebben geopend, dragen ze zorg voor de bloemen in het kerkgebouw, en na afloop van de dienst zijn zij de laatsten die het gebouw verlaten. Niet nodig om te zeggen dat er een uitgebreid “draaiboek” bestaat aan de hand waarvan zij hun taken verrichten.

“Organiek” vallen de gastvrouwen en –heren onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Gastvrouwen/-heren (per 01-09-2014) :

Dhr. K. en mevr. J. Hagen
Dhr. J.W. Slootweg
Mw. H. Buijze
Dhr. K. en mw. T. Verburg
Dhr. H. en mw. R. Walinga