Individuele hulp

Individuele hulpverlening.
De diaconie van de Vloedschuurgemeente kan in voorkomende gevallen op individuele basis enige (tijd) materiële of financiële ondersteuning bieden. De diaconie van de Vloedschuurgemeente kan daartoe individuele financiële hulpvragen van zowel gemeenteleden als inwoners van Heteren in behandeling nemen. Dit betreft zowel hulpverlening van materiële als immateriële aard.
De diaconie steunt financieel als er geen andere wegen of mogelijkheden zijn en het binnen haar vermogen ligt om die hulp te bieden. Het is in de eerste plaats de taak van de diaconie om samen met de hulpvrager na te gaan welke mogelijkheden er zijn om zelfstandig de ontstane (financiële) problemen het hoofd te bieden.
Belangrijk is ook om met hulpvragers na te gaan wat de oorzaken zijn van hun problemen en wat zij kunnen doen om de oorzaken van hun problemen weg te nemen.
In nood- of crisissituaties (als er geen andere hulp aanwezig is) is het mogelijk om een beroep te doen op het recentelijk opgerichte Noodfonds Betuwe.
Veelal is het dan ook belangrijk en noodzakelijk hulpvragers die steun vragen hulp te geven in de vorm van bijvoorbeeld persoonlijke assistentie, aandacht, begeleiding en een eventuele verwijzing naar hulp biedende instanties zoals het Sociaal Kernteam Heteren  dat elke maandagmorgen inloopspreekuur houdt in zorgcentrum Liefkenshoek van 11.00 tot 12.00 uur. Dagelijks is het team telefonisch te bereiken van 9.00 tot 12.00 uur onder 06- 11736168 of per mail: Info kernteams Overbetuwe
Meer info vind u op Kernteams Overbetuwe en daarna een klik op Sociaal Kernteam Heteren .
De diaconie waakt ervoor dat de privacy van de hulpvrager gewaarborgd wordt.