Kerk In Actie

Wij krijgen hulp van Kerkinactie                                                                             Kerkinactie is de hulporganisatie van de PKN en een tiental kleinere kerken en oecumenische organisaties. Zij steunt over de hele wereld het werk van kerken en (christelijke) organisaties om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven, mede namens Kerkinactie werkt in het buitenland, maar ook in Nederland. De Vloedschuur steunt een aantal van deze projecten met een financiële bijdrage. Voor meer informatie: Kerk in Actie