Kerstacties ouderen en zieken

Interkerkelijke kerstactie voor ouderen en zieken in het dorp Heteren

De diaconieën van de Rooms-katholieke Parochie, de Nederlands Hervormde Kerk en de Vloedschuurgemeente (behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland) organiseren gezamenlijk de zogenaamde jaarlijkse kerstactie voor ouderen en ernstig, dan wel chronisch zieken in Heteren. Mensen boven de 76 jaar en chronisch zieken ontvangen vanuit de kerken een kleine attentie in de week voor Kerst. Vanuit elke kerk hebben twee vertegenwoordigers zitting in de organiserende commissie. Jaarlijks neemt één van de kerken het initiatief tot het samenroepen van de commissie om de kerstactie uit te voeren.