Paas- en kerstpakketten

Paas- en kerstpakketten

Samen met Hervormde Kerk en R. K. Caritas worden paas- cq kerstpakketten uitgedeeld. Mensen in Heteren, vooral gezinnen al dan niet kerkelijk betrokken waarvan wij denken dat ze wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, krijgen dit aangeboden.
Wanneer gemeenteleden personen of gezinnen kennen die misschien een paas- cq kerstpakket zouden kunnen gebruiken, laat dat de diaconie weten en die zal de zaak verder op zich nemen.

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring van Jumbo Teun van Blijderveen Heteren en diverse marktkooplieden.