Oogstplateau Dankdag

Vormgeving Oogstplateau jaarlijkse Dankdag

De diaconie draagt zorg voor de aanwezigheid van een oogstplateau op de liturgietafel tijdens de eredienst op de zondag na Dankdag. Het plateau kan bestaan uit producten uit de Betuwe of een sierlijk bloemstuk; dit plateau wordt na de dienst geschonken aan zorgcentrum ‘Liefkenshoek’.