Op de Hoogte

OdH

Werkwijze redactie

Er is wel eens vraag naar hoe wij als redactie van ons Informatieblad OP DE HOOGTE te werk gaan. Hieronder willen wij graag hierover vertellen.

We hebben natuurlijk onze “vaste klanten”, zoals onze predikant, de scriba, de diaconie, KerkinActie, Vorming en Toerusting, jeugd, en de Activiteitencommissie.. Meer incidenteel zijn er bijdragen van het College van Kerkrentmeesters, de Kindernevendienst, de Orgelcommissie, het Verjaardagsfonds, en, bijvoorbeeld, over het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap. Incidenteel zijn er ook verzoeken om plaatsing van teksten van instanties buiten de Vloedschuurgemeente, zoals een “advertentie” van de Stichting Kruispunt. Daarnaast kan als “extern” de informatie uit Kerkbulletin of van het Regionaal Dienstencentrum gelden.

Sinds 1 september 2016 is er een nieuwe werkwijze, omdat Op de Hoogte vanaf die datum gedrukt wordt bij Drukkerij Editoo te Arnhem.

Eén van de mogelijkheden bij drukkerij Editoo betreft het werken met kleurendruk.

Handgeschreven of -getypte teksten dienen uiterlijk op de aangegeven dinsdag vóór 18.00 uur bij Henk Burgmeijer ingeleverd te zijn ( hgjburgmeijer@gmail.com ; postadres: Vicarie 35, 6666 HK Heteren). Per e-mail gestuurde teksten dienen uiterlijk op de aangegeven woensdag vóór 18.00 uur naar Jan te Kloeze verzonden te zijn ( jantekloeze@gmail.com ).

Jan te Kloeze screent de tekst op taal-, stijl- en tikfouten, en verschrijvingen. Tevens wordt ongewenste lay-out herzien.

Lay-out, lettertype, “bold”, cursief, onderstreept: het druksysteem van Editoo negeert dit allemaal. De indieners van teksten wordt dan ook verzocht dit soort “eigen” lay-out werkzaamheden achterwege te laten.

Vervolgens schrijft Jan te Kloeze het Redactioneel, alle teksten worden nog eens zorgvuldig doorgenomen, en zo mogelijk gaan deze op vrijdagochtend naar Henk Burgmeijer. Henk maakt er “artikelen” van (Editoo-jargon) en daarna zet Henk deze artikelen in het frame van het nieuwe nummer van Op de Hoogte (de opmaak) – e.e.a. bij voorkeur vóór maandagochtend daarop. Op die maandagochtend gaat het drukproces van start. Als het blad gedrukt is, krijgt Henk bericht van Editoo. Sandd verzorgt de verzending naar de postabonnees, en DHL bezorgt het pakket met de niet-geadresseerde exemplaren bij Lenie en Chris Slootweg. Als er niks mis gaat, is dat pakket op woensdag bij hen, en zijn de postexemplaren vrijdag bij de postabonnees. Zowel Sandd als DHL hebben vaste afhaaldagen. Is er een kink in de kabel, dan kan de bezorging langer duren dan gepland.

Het bovenstaande betekent dat de redactie een strikte deadline van inleveren van de kopij moet hanteren: op de bewuste dinsdag / woensdag uiterlijk 18.00 uur. Kopij ontvangen na dat tijdstip wordt niet geplaatst.

Henk Burgmeijer en Jan te Kloeze

Reacties graag naar: jantekloeze@gmail.com of naar tel. 026 – 4722639.

Aan- en afmeldingen van abonnementen dienen te geschieden via de ledenadministratie:

Dhr. J.H. (Henk) Jansen, Beemdhof 54, 6666 DL Heteren.

Tel. 0623 902 930

E-mail: leden.vloedschuur@gmail.com

 

HIERONDER DE FILES VAN OP DE HOOGTE

(vanaf jan. 2016)

April 2018

Maart 2018

Februari 2018

Januari 2018

December 2017

November 2017

Oktober 2017

September 2017; de omvang van deze file is te groot voor deze website. Belangstellenden kunnen de file aanvragen bij jantekloeze@gmail.com

Juli en Augustus 2017

Juni 2017

Mei 2017

April 2017

Maart 2017

Februari 2017

Januari 2017

December 2016

November 2016

Oktober 2016

September 2016

Juli en Augustus 2016

Juni 2016

Mei 2016

April 2016

Maart 2016

Februari 2016

Januari 2016