PIDO

Plaatselijk Interkerkelijk Diaconaal Overleg (PIDO)

Beurtelings roept één van de drie diaconieën van respectievelijk de Rooms-Katholieke parochie in Heteren, de Nederlands Hervormde Gemeente in Heteren en de Vloedschuurgemeente in Heteren in oktober het PIDO bijeen. Tijdens deze vergadering wordt in ieder geval gesproken over gezamenlijke diaconale verantwoordelijkheden zoals het koken voor dak- en thuislozen, de uitvoering van de kerstgroet voor ouderen en chronisch zieken in Heteren en de verstrekking van kerstpakketten aan het einde van het jaar aan sociaal-economisch kwetsbare gezinnen in Heteren. In dit verband/overleg kunnen ook nieuwe diaconale initiatieven worden ontplooid. Voor 2017 roept de Vloedschuurgemeente de vergadering bijeen. Voor 2018 is dat de voormalig Nederlands Hervormde Gemeente. In 2019 is dat de verantwoordelijkheid van de Rooms-Katholieke Parochie.