Vaste projecten Vloedschuurgemeente

De 5 vaste projecten met jaarlijkse bijdragen

1. Helpen in Roemenië / Stichting Barátok România
De Stichting Barátok România verleent sinds 1992 structurele hulp aan de inwoners van de gemeente Hodod in Roemenië (4 dorpen). Die hulp had aanvankelijk vooral betrekking op landbouw en infrastructuur (waterleiding), en richt zich tot op heden op onderwijs (inrichting schoollokalen; lesmateriaal; speciale aandacht voor Roma-kinderen) en sociale welzijns- en gezondheidszorg (ouderen; tandarts; huisarts; sociaal-medische centra; dorpshuizen). Stimulering van toerisme staat ook op de agenda.
Tot de leden van de Stichting behoren leden van de de R.K. Parochie St. Benedictus te Heteren, de Hervormde gemeente te Heteren, en de Vloedschuurgemeente.  Daarnaast zijn er leden met een andere achtergrond, in en buiten Heteren.
De Stichting werkt samen met de diaconie van de Hervormde gemeente te Heteren; deze financiert elke maand 120 voedselpakketten.
Ook is er een Baptistengemeente uit Korea die een gaarkeuken financiert.
Website: Stichting Barátok România
E-mail Stichting Barátok România: Liesbeth van Zijl
Medewerkers uit onze gemeente: Hans Heijnis, Joke en Jan te Kloeze-Koobs, Folkert de Vries en Roelof Wolters.
Giften: NL64 INGB 0006 8798 54 t.n.v. St. Barátok România in Heteren.

Meest recente nieuwsbrief van de Stichting Barátok România:

Nieuwsbrief_2017

2. Mision Adulam
Wij ondersteunen het werk van Fineke Janssen onder straatkinderen in Bolivia. Fineke geeft leiding aan opvanghuizen voor jongens en meisjes met verslavingsproblemen. De keren dat Fineke in Nederland en in Heteren is vertelt zij over haar werk als hulpverleenster onder de allerarmste inwoners van La Paz in Bolivia.
Website voor meer informatie over het werk van Fineke:
Zending in Bolivia
E-mail: Fineke Janssen

Giften via Stichting Zending en Gemeente te Leeuwarden,          NL33 INGB  0002 0476 78 of NL20 ABNA 0607 7824 12 onder vermelding van 069 (zendingsfonds Fineke) of 069 A Mision Adulam.

E-mail van Fineke van 6 sept. 2017:

Fineke – Op God rust mijn heil en mijn eer

3. Passe Catabois
Anne-Marie en Rob werken in het armste deel van Haïti. De armoede is schrijnend, er is honger en droogte. Zij zijn met heel veel vrijwilligers bezig met de bouw van een ziekenhuis. De mensen krijgen in ruil te eten voor henzelf en voor hun gezin.
Postadres: Rob en AM Hulshuizen-Wessels, MFI/UEBH/NW Haiti p.o. box 15665 West Palm Beach FL 33416 USA.
Correspondentie adres Nederland:
Steenoord 4, 6666 LG Heteren. Tel.: 026-4722034
Website: Stichting hulp Haïti
E-mail adres in Haïti: Anne-Marie en Rob

4. Goed Nieuws voor Moslims
Ook hebben wij kennis gemaakt met het werk van Ingrid en Aziz onder moslims in Spanje.
Postadres: Aziz, Ingrid, Elias and Ismael Zaghzagh
C/ Marques de Salamanca 55
10310 Talayuela, Caceres, Spain
Tel.: 927-551-962

E-mail: Ingrid en Aziz

5. EGOLI
Egoli Africa is een stichting die al 8 jaar werkzaam in Oost-Oeganda en zich bezighoudt met het opzetten van projecten die gericht zijn op het versterken van de maatschappelijke autonomie en economische zelfstandigheid van jonge mensen en de gemeenschap waar ze deel van uit maken. Ook biedt de stichting zorg aan kinderen en de armste mensen in dat leefgebied op het gebied van onderwijs, landbouw en gezondheidszorg.  Onder de projecten van Egoli Africa vallen bijvoorbeeld beroepstrainingen (metselen, timmeren), een middelbare school, een medisch centrum, toegang tot schoon drinkwater (waterputten en –tanks), kleinschalige landbouw en veeteelt (geitenproject voor ouderen, biogas, hydroponische landbouw).
Betrokken bij Egoli Africa vanuit de Vloedschuurgemeente: Esther Haaisma.
Website: Egoli Africa
Giften: NL74 RABO 0124 1287 50, t.n.v. stichting Egoli Africa.