Welkom Welkom

De Vloedschuurgemeente is de protestantse gemeente te Heteren, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland. De Vloedschuurgemeente wil een open en gastvrije kerk zijn, waarin ruimte is voor belangstellenden en gasten; een plaats van ontmoeting om samen te leren, te vieren, te delen, God en mensen te dienen, en om te zien naar elkaar en de wereld om ons heen.


Het adres van De Vloedschuur is:
Kerklaan 4a 6666 HP, Heteren
Tel. 026 4720077

 
Kerkdiensten Kerkdiensten
Informatie kerkdiensten, rooster, orde van dienst 
In principe wordt er het hele jaar door elke zondagochtend een dienst gehouden. Daarnaast zijn er diensten met goede vrijdag, hemelvaartsdag, kerst en oudjaar.
De diensten zijn via de kerkomroep terug te beluisteren.
 

Aanvangstijden zondagse ochtenddiensten
lees meer »
 
Pastoraat Pastoraat

Een protestants-christelijke gemeente als de Vloedschuurgemeente beweegt zich op verschillende kerkelijke werk- of taakvelden. Vooralsnog – anno 2020 – zijn dat:

  • pastoraat
  • diaconaat
  • eredienst en kerkmuziek
  • jeugd- en jongerenwerk
  • vorming en toerusting
  • communicatie en
  • organisatie en beheer
lees meer »
 
Diaconie Diaconie

Diaconie

De Diaconie is het maatschappelijk werk binnen de kerk. Diakenen zetten zich samen met gemeenteleden in voor mensen die het echt nodig hebben. Financieel en praktisch. Ver weg en dichtbij. De inkomsten bestaan uit collecten tijdens de kerkdienst, bestemd voor de diaconie. Daarnaast schenken veel leden een jaarlijkse bijdrage aan de diaconie. De diakenen beheren dit geld en zetten het in voor allerlei hulp. Dit onder de noemer: “ Hulp aan mensen Veraf en Dichtbij.”

lees meer »
 
Actueel Actueel