Actie Kerkbalans 2018

Bericht van de kerkrentmeesters en Diaconie,

Vanuit het College en de Diaconie willen we hierbij uw aandacht vragen voor de Actie Kerkbalans 2018.
De leden van “De Vloedschuur” vormen samen een “Kerkgemeenschap” die we voor langere termijn in stand willen houden.
Ook in 2018 willen wij samen kerk zijn voor elkaar en met elkaar.
Dankzij uw betrokkenheid en uw financiële bijdrage is het elk jaar weer mogelijk om uitgaven voor de wekelijkse kerkdiensten en de instandhouding van De Vloedschuur te doen.
Om in 2018 weer samen gemeente te kunnen zijn, vragen wij u ook dit jaar weer om uw financiële bijdrage.
Om alle reguliere uitgaven te kunnen bekostigen vragen wij u uw bijdrage tenminste op hetzelfde niveau te houden als uw bijdrage van 2017, of indien mogelijk, te verhogen.
De Actie kerkbalans wordt gehouden van 20 januari tot en met 3 februari.

Wij hopen van harte dat u ook dit jaar weer in de gelegenheid bent om ons te steunen.

Hartelijke Groet en alle Goeds,

College van Kerkrentmeesters en Diaconie.

FILM vrijdagavondCAFÉ

Op vrijdag 26 januari 2018 wordt in de Vloedschuur de volgende film vertoond:

Fill the Void, een film van Rama Burshtein uit 2012, over een indringend dilemma binnen een Joodse geloofsgemeenschap met strenge gedragscodes. Shira, dochter van chassidische joden in Tel Aviv, is achttien jaar als haar zus in het kraambed overlijdt. Zij staat voor een moeilijke keuze: met haar zwager trouwen en voor de baby zorgen of kiezen voor zichzelf en de moed opbrengen haar eigen weg te gaan.

Opnieuw een film over identiteit en loyaliteit. Rob Hoekstra leidt het voor- en nagesprek. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee (€0.80) In de pauze en na afloop is er een drankje (€1.-). Verder staat er een gele bus voor een vrijwillige bijdrage.

Organisatie en informatie: regionale werkgroep V&T in combinatie met het Vrijdagavondcafé in de Vloedschuur. marry43@live.nl  of  patrick_zimmerman@hotmail.com

Alle belangstellenden van harte welkom!