Dinsdag 5 februari: angst en macht

Angst en macht blijken belangrijke motieven in het doen en laten van mensen. Dit is altijd al zo geweest: niet alleen de moderne mens laat zich leiden door gevoelens van angst en verlangen naar macht, maar dit gebeurde ook al in vroege culturen van Mesopotamië. Vele sporen van dat vroege denken vinden we terug in de oudste geschriften van het Oude Testament. En dan wij; hoe zit het met onze angst en ons verlangen naar macht?

Jan te Lindert neemt u op drie avonden mee op een tijdreis.

Dinsdag 5, 12 en 19 februari in de Rank te Zetten. Aanvang 20:00 uur.

Woensdag 30 januari: Russisch orthodoxe Muziek

Een viering in de Russisch Orthodoxe Kerk ziet er heel anders uit dan in de westelijke kerktraditie. Ligt bij ons de nadruk in de vieringen vooral op het horen en het uitleggen van het Woord; in de Orthodoxe kerk wordt de hele dienst, de liturgie, gezongen: door de liturg (diaken), het koor en de priester. Ds. Theo Hop licht op deze avond een Orthodoxe viering toe, waarbij hij veel muziek van verschillende componisten en tijden zal laten horen.

Woensdag 30 januari in de Hervormde Kerk van Hemmen. Aanvang 20:00 uur.

23 januari: Islam en Christendom: hoe verder?

Sinds 11 september 2001 kan de Islam rekenen op veel – niet altijd even positieve – belangstelling. Mensen in het westen vragen zich af of de Islam wel in een democratie past. Hoe komt het dat christenen zo weinig rechten hebben in de Arabische wereld.

Ook moslims maken zich zorgen, maar die blijven vaak buiten beeld. Waarom worden moslims hier collectief verantwoordelijke gesteld voor de acties van geweldplegers elders.

Enis Odaci – publicist en islamdeskundige – zal een korte inleiding houden, of en hoe beide kanten in gesprek kunnen komen.

Deze activiteit wordt georganiseerd samen met de Raad van Kerken Rhenen-Kesteren en wordt gehouden in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan 1 in Rhenen op woensdag 23 januari. Aanvang 20:00 uur. Zie nr. 10 in HET GELE BOEKJE.

Week van Gebed

Week van Gebed 2019 maandag 21 januari in de Vloedschuur

Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed. Christenen in de hele wereld worden opgeroepen om samen te bidden voor recht en gerechtigheid; “Zoek het recht en niets dan het recht”.

Waar en wanneer zijn de gebedsbijeenkomsten? 
De gebedsbijeenkomsten zijn op verschillende locaties in ons dorp, alle bijeenkomsten beginnen om 19.30  uur:

  • maandag 21 januari in de Vloedschuur
  • dinsdag 22 januari in de Julianaschool
  • woensdag 23 januari in de Vluchtheuvel
  • donderdag 24 januari in Herberg De Aandacht

Bij de laatste bijeenkomst ligt de nadruk op dankgebed en zang.  de zondagdiensten in de kerken en de reguliere wekelijkse bijeenkomsten in Liefkenshoek sluiten aan bij het thema van de Week van Gebed.

Samen bidden verbindt
Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Daarom nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan één of meerdere van deze bijeenkomsten.

Voor meer informatie bel Wilma de Goede 06 52802426 of mail naar weekvgebed@gmail.com
kijk ook op https://www.missienederland.nl/weekvangebed2019

Filmcafé: TRUMAN – vrijdag 18 januari

Op 18 januari is het tweede Filmcafé van dit seizoen met de film TRUMAN (Cesc Gay, 2015).

Net als de eerste film “Still Alice” is het onderwerp: wat gebeurt er met jou en je omgeving als je ernstig ziek wordt. Als Tomás verneemt dat zijn jeugdvriend Julián terminaal ziek is, reist hij naar hem toe. Samen beleven ze enkele dagen in de stad Madrid. Een warm en menselijk drama over twee vrienden die ongemakkelijk zijn met de situatie van leven en dood.

Rob Hoekstra verzorgt een kort voor- en nagesprek. U bent welkom in de Vloedschuur waar de film om 20:00 uur begint. Vooraf is er koffie/thee vanaf 19:30 uur. Zie nr. 7 in HET GELE BOEKJE.

Vrijdag 18 januari: High Tea

Ná de feestdagen, als het buiten koud en donker is, organiseren we dit jaar voor de 5e keer in januari weer een gezellige middag voor u met een heerlijke High Tea.
We nodigen u weer uit om op deze sfeervolle middag onder het genot van een kopje thee (of koffie) met iets hartigs en iets zoets, elkaar weer te ontmoeten en weer even “bij te praten”. U bent daarvoor van harte welkom op 
vrijdagmiddag 18 januari 2019,
van 15.00 tot 17.30 uur, in de Vloedschuur.

Iedereen die ouder is dan 75 jaar en in Heteren woont is welkom.
Wilt u zich wel van te voren, graag vóór 11 januari, bij ons aanmelden?
Geef u tijdig op, want als de zaal vol is moeten we u teleurstellen.

De High Tea wordt u gratis aangeboden door de drie kerken gezamenlijk. En wilt u toch graag iets doen? Dan is een gift voor de diaconie welkom. We hopen weer voor heel veel dorpsgenoten een gezellige en smaakvolle middag te organiseren.

Jannieta Kamphuis – Vloedschuurgemeente ‐ 4723294,
Ina van der Vlist – Hervormde Kerk ‐ 4723380,
Yvonne Sinkeldam – Katholieke Kerk ‐ 4721060.