23 januari: Islam en Christendom: hoe verder?

Sinds 11 september 2001 kan de Islam rekenen op veel – niet altijd even positieve – belangstelling. Mensen in het westen vragen zich af of de Islam wel in een democratie past. Hoe komt het dat christenen zo weinig rechten hebben in de Arabische wereld.

Ook moslims maken zich zorgen, maar die blijven vaak buiten beeld. Waarom worden moslims hier collectief verantwoordelijke gesteld voor de acties van geweldplegers elders.

Enis Odaci – publicist en islamdeskundige – zal een korte inleiding houden, of en hoe beide kanten in gesprek kunnen komen.

Deze activiteit wordt georganiseerd samen met de Raad van Kerken Rhenen-Kesteren en wordt gehouden in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan 1 in Rhenen op woensdag 23 januari. Aanvang 20:00 uur. Zie nr. 10 in HET GELE BOEKJE.