40-Dagenboekje

40-DAGENBOEKJE

Mee helpen opstellen en verspreiden oecumenisch Veertigdagenboekje

De veertigdagentijd is een periode van bezinning en inkeer die begint op Aswoensdag en eindigt op Stille Zaterdag (Paaszaterdag). Een aantal protestantse gemeenten uit de regio en de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap, de Maria Magdalena parochie, maken elk jaar een dagboekje voor deze periode. Elk kerkelijk adres van de Vloedschuurgemeente krijgt dit boekje.