40-Dagenboekje heeft opgehouden te bestaan

40-DAGENBOEKJE

De veertigdagentijd is een periode van bezinning en inkeer die begint op Aswoensdag en eindigt op Stille Zaterdag (Paaszaterdag).

Elk jaar was er een dagboekje voor deze periode. Gebrek aan menskracht noopte medio december 2018 tot het einde van het bestaan van het boekje.

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren