Activiteitencommissie

ActCie

De Activiteitencommissie is werkzaam ten dienste van de Vloedschuurgemeente, die wil functioneren als een open en gastvrije gemeente om zo vorm te geven aan praktisch christendom.
Als doel probeert de commissie zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij de uitvoering van de activiteiten. Zij probeert hiermee de betrokkenheid en gemeenschapszin van mensen binnen en buiten de Vloedschuurgemeente te bevorderen.
De Activiteitencommissie stelt zich tevens ten doel allerlei activiteiten te ontplooien, die geld opbrengen om bij te dragen aan de exploitatie van de kerk en projecten daarbuiten.

De activiteitencommissie stelt jaarlijks een activiteitenplan op. In overleg met de kerkenraad wordt dit plan vastgesteld.
Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats van het activiteitenplan. Hiervan wordt verslag gedaan aan de kerkenraad.
Eveneens jaarlijks is er een kascontrole.
Deze doelstelling is vastgelegd in de vergadering van de kerkenraad op 9 april 2003.
Bij de te organiseren activiteiten wordt getracht om zoveel mogelijk gemeenteleden erbij te betrekken. Onze activiteiten voor elk jaar vindt u in de agenda.

Voor méér informatie over één of meerdere van deze acties kunt u altijd terecht bij één van de hier onder genoemde commissieleden. De commissie bestaat momenteel [01-03-2015] uit zes leden die gezamenlijk sturing geven aan de activiteiten en ook ontvankelijk zijn voor nieuwe ideeën.

Mensen van binnen en buiten de Vloedschuurgemeente zien we graag deelnemen aan één of meer van onze activiteiten!

De Activiteitencommissie:

Hanny Buijze (026 4723336)
Marian Heijnis (026 3793204)
Gretha Schneider (026 4721519)
Jan-Willem Slootweg (026 4722944)
Margreet van der Spek (026 4723588)
Dennis Spronk (026 4720795)

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren