De oorlog in de Betuwe van september 1944 tot mei 1945.

Dinsdag 15 oktober 2019. 20.00 uur.
De “Vloedschuur”, Heteren

Daan Viergever, Ed Janssen.

De oorlog in de Betuwe van september 1944 tot mei 1945.

Dit evenement heeft een apart karakter. Wij lanceren het bewaarblad “Water en Vuur” en aansluitend is er een lezing waarin de oorlog van 1944-1945 uitgebreid wordt  toegelicht. Bij de totstandkoming van het bewaarblad ‘Water en Vuur” hebben wij zeer nauw samengewerkt met de redactie van de Peperbus in Heteren. Deze samenwerking was bijzonder vruchtbaar en prettig, Daarom vindt de bijeenkomst plaats in de Vloedschuur in Heteren. Vanavond wordt het “eerste exemplaar” uitgereikt aan een paar “Ouderen” die ons zeer geholpen hebben.

Na deze, korte, officiële handeling herdenken we met een lezing dat 75 jaar geleden de oorlog in de Betuwe in volle omvang was losgebarsten. De lezing wordt verzorgd door ons lid Daan Viergever, een gekend expert van deze geschiedenis. Hij wordt ondersteund door Ed Janssen die over een uitgebreide collectie afbeeldingen beschikt. Na de slag om Arnhem hadden de geallieerden zich terug getrokken ten zuiden van de Rijn. Het gebied van de Overbetuwe vormde de frontlijn tot april 1945. De bewoners van het gebied werden in de periode oktober-november geëvacueerd. Er bleven wel een flink aantal mannen achter om voor het vee en de opgeslagen oogst te zorgen. Daarmee werd de voedselvoorziening van bevrijd Nederland ondersteund. In de Betuwe ontstonden voortdurend vuurgevechten tussen Duitse en geallieerde patrouilles. In december 1944 werd de Rijndijk bij Elden door de Duitsers vernield. Zij wilden daarmee de geallieerde troepen uit de Betuwe verdrijven en een eventuele nieuwe aanval over de Rijn voorkomen. De bevrijders hielden echter stand ten zuiden van de Linge. En de gevechten en granaatbeschietingen gingen door. Soms op een bizarre manier zoals bijgaande foto laat zien. De militairen gingen in kleine bootjes door het gebied, vooral om de vijand te bespioneren. Natuurlijk ontstonden daarbij ook de nodige gevechten.  Intussen deden de achtergebleven mannen hun werk. De vluchtelingen in Brabant en België probeerden er het beste van te maken en mochten zich in het algemeen verheugen op een gastvrije omgeving. Daan en Ed zullen dat alles uitgebreid bespreken.

Vooravondzang, zaterdag 30 maart

Zaterdag 30 maart komen mensen die graag zingen, leden van koren en cantorijen uit de hele omgeving in De Vloedschuur te Heteren bij elkaar om liederen te zingen aan de vooravond van de Paastijd. Deze ‘vooravondzang’ wordt gedirigeerd door Simon de Jong uit Heelsum. De orgelbegeleiding is van Jaap Jansma. Instrumentele begeleiding verder van violisten, trombone en sopraan saxofoon. Op het programma staan onder meer : Kyrië , Gloria , psalmbewerkingen en Bachkoralen.

De koren en zangliefhebbers oefenen vanaf 13.00 uur en de Vooravondzang zelf is van 18.30 tot 19.30. De toegang voor die avond is voor alle belangstellenden vrij. Iedereen die kan en
wil meezingen/mee-oefenen is van harte welkom om ‘s middags 13.00 uur. Voorafgaande aan de vooravondzang zelf is er voor hen een broodje en een kopje soep.

Daarom nodigen we koren, cantorijen en mensen die graag willen meedoen uit Heelsum, Renkum, Heteren, Driel, en Zetten van harte uit om contact op te nemen via of opgave te doen aan onderstaande link/telefoonnummers. Meer informatie is te krijgen bij Margreet
en Jaap van der Spek (jaapvanderspek@planet.nl of mvanderspekhaan@gmail.com), telefoon: 0622445140 of                        0620030699. Ook aanmeldingen (tot uiterlijk 20 maart!) graag per e-mail of telefoon.

Voor de deelname aan de avondzang zelf (van 18.30 tot 19.30 uur) is de toegang vrij.
Iedereen die deze avond mee wil maken is van harte welkom.

Dinsdag 26 maart: Paasliederen, samenzang

Paasliederen ….. samenzang
Een liedavond in de sfeer van Pasen.
Op deze avond nemen Teus de Vries en Ronald van Eumen u mee bij het instuderen en uitvoeren
van een aantal prachtige liederen uit de Paastijd. Meerstemming, eenstemmig, a capella en met
begeleiding van piano of orgel. Muziek en teksten zijn van Huub Oosterhuis, Antoine Oomen, Tom
Löwenthal en Willem Vogel.
U bent welkom op dinsdag 26 maart in de protestantse kerk van Driel. Aanvang 20:00 uur.
Zie nr. 16 in HET GELE BOEKJE.

Paasliederen

Dinsdag 12 maart: De Palestijnen en wij…..inleiding en gesprek

De Palestijnen en wij …… inleiding en gesprek
Zeventig jaar Israël en 70 jaar de Naqba (de catastrofe, de vlucht van 750 000 Palestijnen).
Tegen deze achtergrond zal door ds. Bram Grandia van Tent of Nations met een visuele presentatie
de huidige situatie worden geschetst in met name de Palestijnse gebieden. En zult u horen over
het geweldloze verzet van de Palestijns-christelijke familie Nassar bij Bethlehem. Ook de houding
van Nederland en de Nederlandse christenen ten opzichte van Israël en de Palestijnen komt aan de
orde.
Dinsdag 12 maart in De Rank te Zetten. Aanvang 20:00 uur.
Zie nr. 15 in HET GELE BOEKJE.

De Palestijnen en wij

Met Horatius langs de Via Appia: 26 februari

Een combinatie van een reisverslag en een proeverij. Een reis langs een van de bekendste wegen uit de klassieke oudheid: de Via Appia. De weg van Rome naar Brindisi. Op deze avond volgen we de dichter Horatius, die ons van een van zijn reizen een verslag na liet. ”Onderweg” kan er geproefd worden van de wijnen en de bijzondere hapjes uit de streken waar we doorheen reizen.

Dinsdag 26 februari in De Voorhof te Kesteren Aanvang 20:00 uur.

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren