Week van gebed

Heteren doet mee met Week van Gebed

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week en wordt gehouden van 19-26 januari. Ook in Heteren worden er, net als vorig jaar, een aantal korte bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met kerken en bestaande gebedsgroepen.  

Het thema: ‘Buitengewoon’ staat centraal tijdens deze week, geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt. Gelovigen in de hele wereld komen in deze Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij deze gebedsweek betrokken.

Waar en wanneer zijn de gebedsbijeenkomsten? De gebedsbijeenkomsten (19:30 -20:30) vinden plaats op verschillende locaties in Heteren:

Maandag 20 januari  in Verenigingsgebouw de Vluchtheuvel; Kastanjelaan 20.
Dinsdag  21 januari  in de Koningin Julianaschool; Flessestraat 11.
Woensdag 22 januari  in de Vloedschuurgemeente; Kerklaan 4a.
Donderdag 23 januari in Herberg de Aandacht; Kerkplein1.

Ook de zondagdiensten in de kerken voorafgaand aan deze week en de weeksluiting in Liefkenshoek  op vrijdagavond zullen zo mogelijk  aansluiten bij het thema van de Week van Gebed.

Samen bidden verbindt
Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.  Daarom nodigen we u, kerkganger of niet, van harte uit om deel te nemen aan één of meerdere van deze bijeenkomsten.                                        Voor meer informatie:  026-4722863 of mail naar weekvgebed@gmail.com                                                                                                                                                                                                                        

De oorlog in de Betuwe van september 1944 tot mei 1945.

Dinsdag 15 oktober 2019. 20.00 uur.
De “Vloedschuur”, Heteren

Daan Viergever, Ed Janssen.

De oorlog in de Betuwe van september 1944 tot mei 1945.

Dit evenement heeft een apart karakter. Wij lanceren het bewaarblad “Water en Vuur” en aansluitend is er een lezing waarin de oorlog van 1944-1945 uitgebreid wordt  toegelicht. Bij de totstandkoming van het bewaarblad ‘Water en Vuur” hebben wij zeer nauw samengewerkt met de redactie van de Peperbus in Heteren. Deze samenwerking was bijzonder vruchtbaar en prettig, Daarom vindt de bijeenkomst plaats in de Vloedschuur in Heteren. Vanavond wordt het “eerste exemplaar” uitgereikt aan een paar “Ouderen” die ons zeer geholpen hebben.

Na deze, korte, officiële handeling herdenken we met een lezing dat 75 jaar geleden de oorlog in de Betuwe in volle omvang was losgebarsten. De lezing wordt verzorgd door ons lid Daan Viergever, een gekend expert van deze geschiedenis. Hij wordt ondersteund door Ed Janssen die over een uitgebreide collectie afbeeldingen beschikt. Na de slag om Arnhem hadden de geallieerden zich terug getrokken ten zuiden van de Rijn. Het gebied van de Overbetuwe vormde de frontlijn tot april 1945. De bewoners van het gebied werden in de periode oktober-november geëvacueerd. Er bleven wel een flink aantal mannen achter om voor het vee en de opgeslagen oogst te zorgen. Daarmee werd de voedselvoorziening van bevrijd Nederland ondersteund. In de Betuwe ontstonden voortdurend vuurgevechten tussen Duitse en geallieerde patrouilles. In december 1944 werd de Rijndijk bij Elden door de Duitsers vernield. Zij wilden daarmee de geallieerde troepen uit de Betuwe verdrijven en een eventuele nieuwe aanval over de Rijn voorkomen. De bevrijders hielden echter stand ten zuiden van de Linge. En de gevechten en granaatbeschietingen gingen door. Soms op een bizarre manier zoals bijgaande foto laat zien. De militairen gingen in kleine bootjes door het gebied, vooral om de vijand te bespioneren. Natuurlijk ontstonden daarbij ook de nodige gevechten.  Intussen deden de achtergebleven mannen hun werk. De vluchtelingen in Brabant en België probeerden er het beste van te maken en mochten zich in het algemeen verheugen op een gastvrije omgeving. Daan en Ed zullen dat alles uitgebreid bespreken.

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren