Actie Kerkbalans 2018

Bericht van de kerkrentmeesters en Diaconie,

Vanuit het College en de Diaconie willen we hierbij uw aandacht vragen voor de Actie Kerkbalans 2018.
De leden van “De Vloedschuur” vormen samen een “Kerkgemeenschap” die we voor langere termijn in stand willen houden.
Ook in 2018 willen wij samen kerk zijn voor elkaar en met elkaar.
Dankzij uw betrokkenheid en uw financiële bijdrage is het elk jaar weer mogelijk om uitgaven voor de wekelijkse kerkdiensten en de instandhouding van De Vloedschuur te doen.
Om in 2018 weer samen gemeente te kunnen zijn, vragen wij u ook dit jaar weer om uw financiële bijdrage.
Om alle reguliere uitgaven te kunnen bekostigen vragen wij u uw bijdrage tenminste op hetzelfde niveau te houden als uw bijdrage van 2017, of indien mogelijk, te verhogen.
De Actie kerkbalans wordt gehouden van 20 januari tot en met 3 februari.

Wij hopen van harte dat u ook dit jaar weer in de gelegenheid bent om ons te steunen.

Hartelijke Groet en alle Goeds,

College van Kerkrentmeesters en Diaconie.