Bankrekeningnummers

IBAN Bankrekeningnummers

Vaste Vrijwillige Bijdrage t.n.v. VVB,
De Vloedschuurgemeente, Heteren
NL24 FVLB 0635 8068 43

Bijdrage voor de diaconie t.n.v. Diaconie
Vloedschuurgemeente, Heteren
NL27 FVLB 0635 8068 86

Bijdrage voor Kerkinactie (Zending, Werelddiaconaat)
t.n.v. Kerkinactie Vloedschuurgemeente, Heteren
NL05 FVLB 0635 8068 94

Giften voor de Vloedschuurgemeente t.n.v. CvK
De Vloedschuurgemeente, Heteren
NL90 FVLB 0635 8068 19

Collecte bonnen t.n.v. Collectebonnen De Vloedschuurgemeente, Heteren
NL49 FVLB 0635 8068 78
 o.v.v. postcode en huisnummer
Over te maken bedrag voor 50 bonnen; € 51,–

OP DE HOOGTE  t.n.v. Abonn. OP DE HOOGTE, Heteren
NL46 FVLB 0635 8068 35

Activiteitencommissie t.n.v. Act. Cie De Vloedschuurgemeente, Heteren
NL02 FVLB 0635 8068 51

Verjaardagsfonds t.n.v. Verjaardagsfonds
De Vloedschuurgemeente, Heteren
NL68 FVLB 0635 8068 27