Bankrekeningnummers

Vaste Vrijwillige Bijdrage t.n.v. VVB De Vloedschuurgemeente, Heteren
NL09 RABO 0373 7122 78

Bijdrage voor de diaconie t.n.v. Diaconie Vloedschuurgemeente, Heteren
NL72 RABO 0373 7123 08

Bijdrage voor Kerkinactie (Zending, Werelddiaconaat)
t.n.v. Kerkinactie Vloedschuurgemeente, Heteren
NL50 RABO 0373 7123 16

Giften voor de Vloedschuurgemeente t.n.v. CvK
De Vloedschuurgemeente, Heteren
NL06 RABO 0373 7122 35

Collecte bonnen t.n.v. Collectebonnen De Vloedschuurgemeente, Heteren
NL62 RABO 0373 7122 94
o.v.v. postcode en huisnummer
Over te maken bedrag voor 50 bonnen; € 51,–

OP DE HOOGTE  t.n.v. Abonn. OP DE HOOGTE, Heteren
NL59 RABO 0373 7122 51

Activiteitencommissie t.n.v. Act. Cie De Vloedschuurgemeente, Heteren
NL84 RABO 0373 7122 86

Verjaardagsfonds t.n.v. Verjaardagsfonds
De Vloedschuurgemeente, Heteren
NL81 RABO 0373 7122 43

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren