Bestemming

Een nieuwe bestemming

De Vloedschuur
De Vloedschuur

Met de verkoop van de percelen en de boerderij ‘De Steeg’ door de familie Van de Westeringh aan de gemeente Heteren, ten behoeve van de uitbreiding van het woongebied, kwam er een einde aan de agrarische bestemming van de hoge schuur. Op deze percelen ontstond een nieuwe woonwijk, ‘De Melkweide’.

Sinds 1992 hield de wijkgemeente van de gereformeerde ‘Streekgemeente Midden-Betuwe’ in Heteren haar zondagse kerkdiensten in het zalencentrum ‘De Bongerd’. Dit was een tijdelijke oplossing. Er werd uitgezien naar een eigen gebouw. Met de koop van de vervallen schuur kreeg de Streekgemeente de mogelijkheid om een nieuw kerkelijk centrum te bouwen in ‘De Melkweide’ te Heteren.

Bij de koop stelde de gemeente Heteren als voorwaarde dat de originele houten bouwconstructie overeind zou blijven. In juni 2000 kreeg de wijkgemeente in Heteren, na 30 jaar Streekgemeente, weer haar eigen verantwoordelijkheid terug. Er trad een nieuwe kerkenraad aan, die voor de uitdaging stond de oude vloedschuur te verbouwen en de nodige financiën bijeen te brengen.

In de kerkelijke gemeenschap bleek heel veel kennis aanwezig en een grote bereidheid om samen actie te voeren. Met vereende krachten is de bouwval veranderd in een prachtige parel tussen de huizen in woonwijk ‘De Melkweide’. Op zondag 27 oktober 2002 werd ‘De Vloedschuur’ als kerkelijk centrum officieel in gebruik genomen. Daarmee kreeg de hoge schuur haar nieuwe bestemming.

De Vloedschuurgemeente, voortzetting van de Gereformeerde Kerk in Heteren sinds 1890, wil in deze tijd een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn, in gesprek onderweg, oecumenisch en voor zover mogelijk samenwerkend met de andere kerkgenootschappen in het dorp. Daarbij kan ‘De Vloedschuur’ wellicht een schuilplaats en bezinningsruimte zijn in de woelige hedendaagse samenleving. Per 1 mei 2004 behoort de Vloedschuurgemeente tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren