Bijbelquiz

BIJBELQUIZ – wie doet er mee?

Op dinsdag 17 april is er  in de Rank te Zetten een Bijbelquiz gepland door de regionale  werkgroep V&T.  Het is een quiz van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Wie, o wie uit de Vloedschuurgemeente wil hier aan mee doen? Het is de bedoeling dat er minstens 5 leden van de Vloedschuurgemeente zich hiervoor opgeven. In Driel en Zetten zijn er al voldoende mensen gevonden. Het zou mooi zijn als elke kerkelijke gemeente aangesloten bij V&T vertegenwoordigd is en met minimaal 5 mensen komt, zodat het een soort kerkenslag wordt.  Lijkt het u wat, geef u dan op voor 15 maart a.s. bij Marry de Groot-de Bruin tel. 4722719 of  marry43@live.nl