Cantorij

Onze Cantorij is geen koor dat concerten geeft. Wij zingen ten dienste van de gemeente, bijvoorbeeld als ondersteuning bij onbekende melodieën of we zingen in afwisseling met de gemeente en laten zo nieuwe liederen bekend worden.

Omdat een aantal leden ook lid is van een zangvereniging in Heteren of elders, oefenen we niet doorlopend iedere week, maar we richten ons op de Kerkelijke Feestdagen (Kerst, Stille Week, Pasen) of als we gevraagd worden voor een speciale dienst (doopdienst, Avondmaalsviering, laatste dienst kerkelijk jaar, oecumenische dienst). Het hangt van het repertoire af hoeveel weken we denken nodig te hebben om te oefenen.

De cantorij staat onder leiding van Klaas Teunis Hoefnagel.

De cantorij telt momenteel [01-01-2017] 25 leden:
10 sopranen
3 tenoren
8 alten
4 bassen

Wij oefenen op donderdagavond van 7.45 uur tot 9.30 uur in De Vloedschuur. Repetities voor kerstavond en 1e kerstdag beginnen gewoonlijk in oktober. Daarna gaan we weer vanaf februari repeteren voor de Paascyclus. Een impressie van de cantorij is te vinden op YouTube.

Verdere informatie bij Joke Smaling (aanspreekpunt):
Prinsenhof 27, 6666 CA Heteren
Tel. 026 – 4722462

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren