Collecten diaconie

COLLECTEN DIACONIE

De inzameling van collectegelden

De diaconie is verantwoordelijk voor het inzamelen van geld voor goede doelen. Iedere zondag wordt tijdens de kerkdienst een collecte gehouden. We maken van tevoren een jaarrooster. De kerkenraad stelt het rooster vast. Zo hebben we een breed gedragen lijst goede doelen voor het hele jaar. We proberen altijd een evenwichtige verdeling te maken tussen de doelen ver weg en dichtbij.

Als zich een acute ramp (hongersnood, natuurramp) voordoet wijken we van het rooster af of houden we een extra collecte.

Collecterooster 2019
Toelichting collecterooster 2019

 Eigen kerk

Er is ook altijd een tweede collecte tijdens de kerkdienst. Deze collecte is bestemd voor de instandhouding van De Vloedschuur.

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren