College van Diakenen

Diaconie

De Diaconie is het maatschappelijk werk binnen de kerk. Diakenen zetten zich samen met gemeenteleden in voor mensen die het nodig hebben. Financieel en praktisch. Ver weg en dichtbij. De inkomsten bestaan uit collecten tijdens de kerkdienst, bestemd voor de diaconie. Daarnaast schenken veel leden een jaarlijkse bijdrage aan de diaconie. De diakenen beheren dit geld en zetten het in voor allerlei hulp.

Op 16 september 2016 heeft een groep mensen van de Vloedschuurgemeente een bezoek gebracht aan De Herberg te Oosterbeek te Oosterbeek.
We houden jaarlijks een collecte voor De Herberg, maar wat is de Herberg eigenlijk? De Herberg is een huis om op verhaal te komen. Mensen vinden in dit huis beschutting bij zwaar weer in hun leven.
Website: De Herberg.

Hulpacties
Koken voor daklozen: In de Spoorwegstraat en bij de dagopvang voor dak- en thuislozen in Arnhem.
Paas- en kerstpakketten: Samen met de Hervormde kerk en de Katholieke kerk in Heteren worden paas- cq kerstpakketten uitgedeeld aan mensen uit Heteren, vooral gezinnen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Inleveractie: oude kaarten, postzegels, geboortekaartjes, inktpatronen voor printers en oude telefoonkaarten en telefoons kunt u inleveren in de kerk. De opbrengst gaat naar mensen in nood via KIA (Kerk in Actie).

Werelddiaconaat
De Vloedschuurgemeente steunt projecten van Kerk in Actie (KIA) met een financiële bijdrage. Website: Kerk in actie.

Daarnaast steunt de diaconie een aantal projecten die op een of andere manier een raakvlak hebben met de Vloedschuurgemeente:

Stichting Barátok România: De stichting biedt structurele hulp (financiële ondersteuning) aan de gemeente Hodod in Roemenië met kleine projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, jongerenwerk, toeristische ontwikkeling, en infrastructuur. Website: Barátok România.
Mision Adulam – Straatkinderen in Bolivia: Fineke Jansen, afkomstig uit Randwijk, geeft leiding aan opvanghuizen voor jongens en meisjes met verslavingsproblemen. Website: Zending in Bolivia.
Hulp aan Haïti: Anne Marie en Rob Hulshuizen – Wessels, afkomstig uit Driel, werken in het armste deel van Haïti. De armoede is schrijnend, er is honger. Zij zijn met heel veel vrijwilligers bezig met de bouw van een ziekenhuis. Deze vrijwilligers krijgen in ruil te eten voor henzelf en voor hun gezin.
Goed Nieuws voor Moslims: Het werk van Ingrid en Aziz onder moslims in Spanje. De stichting heeft ten doel het christendom onder moslims bekend te maken door middel van educatie, concrete hulp en evangelisatie.
EGOLI: Deze organisatie runt diverse projecten in Oeganda zoals een naaiatelier voor vrouwen, een medisch centrum, een landbouwproject voor jongens, school, workshops en voorlichting. Vanuit onze gemeente is Esther Haaisma betrokken bij deze organisatie.

ANBI
De Diaconie van de Vloedschuurgemeente heeft de ANBI status, waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting.

 

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren