Diaconie

De Diaconie is het maatschappelijk werk binnen de kerk. Diakenen zetten zich samen met gemeenteleden in voor mensen die het echt nodig hebben. Financieel en praktisch. Ver weg en dichtbij. De inkomsten bestaan uit collecten tijdens de kerkdienst, bestemd voor de diaconie. Daarnaast schenken veel leden een jaarlijkse bijdrage aan de diaconie. De diakenen beheren dit geld en zetten het in voor allerlei hulp. Dit onder de noemer: “ Hulp aan mensen Veraf en Dichtbij.”

Hulp Dichtbij:
Koken voor daklozen: In de Spoorwegstraat en bij de dagopvang voor dak- en thuislozen in Arnhem.
Koken voor mensen die sociaal contact zoeken: Dit gebeurt elke 2e woensdag van de maand in het Sociaal Eetcafé van  Herberg de Aandacht naast de Katholieke kerk in Heteren
Paas- en kerstpakketten: Samen met de Hervormde kerk en de Katholieke kerk in Heteren worden paas- c.q. kerstpakketten uitgedeeld aan mensen uit Heteren, vooral gezinnen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Inleveractie: oude kaarten, postzegels, geboortekaartjes, inktpatronen voor printers en oude telefoonkaarten en telefoons kunt u inleveren in de kerk. De opbrengst gaat naar mensen in nood via KIA (Kerk in Actie).
Noodhulp in de gemeente Overbetuwe: De diaconie maakt deel uit van de Stichting Noodfonds Betuwe. Deze stichting ontstaan uit het Diaconaal Platvorm Overbetuwe is in staat om indien nodig binnen 48 uur directe materiële c.q. financiële hulp te verlenen.
Vakanties voor mensen met aandacht: De diaconie is warm contactpersoon voor “Het vakantiebureau “ Deze organisatie staat in samenwerking met RCN vakantieparken voor betaalbare door vrijwilligers en professionals verzorgde zorgvakanties.

Hulp Veraf:
De Vloedschuurgemeente steunt projecten van Kerk in Actie (KIA) met een financiële bijdrage. Website: Kerk in actie.
Daarnaast steunt de diaconie een aantal projecten die op een of andere manier een raakvlak hebben met de Vloedschuurgemeente: Vaste projecten Vloedschuurgemeente
Ook worden projecten die direct aandacht nodig hebben, bv. aardbevingen of andere schokkende calamiteiten met eventuele extra collectes ondersteund.
Een goed voorbeeld is de deelname aan de Stichting Mensenkinderen voor voedsel/kleding pakketten in de wintermaanden.

ANBI
De Diaconie van de Vloedschuurgemeente heeft de ANBI status, waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting.

De  activiteiten van de diaconie van de Vloedschuurgemeente zijn vastgelegd in het Beleids-Werkplan Diaconie 2020-2024: Beleids-Werkplan Diaconie 2020-2024

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren