Omzien naar elkaar

Dak- en thuislozen

Samen met de Rooms-Katholieke kerk en de Hervormde kerk in Heteren helpen we regelmatig met het verzorgen van een maaltijd bij de stichting ‘Kruispunt’ in de Spoorwegstraat en bij de  dak- en thuislozenopvang ‘Het Stoelenproject’ in de Parkstraat. Bij de ‘Stichting Kruispunt’ wordt naast opvang ook pastorale hulp verleend.
Website: Stichting Kruispunt

Koken in Herberg de Aandacht

Ook wordt in samenwerking met de andere Heterense kerken  elke 2e woensdag van de maand onder de noemer  “Sociaal Eetcafé”  een maaltijd bereidt voor de minderbedeelden en voor hen die behoefte aan sociaal contact hebben .
Hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Website : Herberg de aandacht

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren