Dinsdag 12 maart: De Palestijnen en wij…..inleiding en gesprek

De Palestijnen en wij …… inleiding en gesprek
Zeventig jaar Israël en 70 jaar de Naqba (de catastrofe, de vlucht van 750 000 Palestijnen).
Tegen deze achtergrond zal door ds. Bram Grandia van Tent of Nations met een visuele presentatie
de huidige situatie worden geschetst in met name de Palestijnse gebieden. En zult u horen over
het geweldloze verzet van de Palestijns-christelijke familie Nassar bij Bethlehem. Ook de houding
van Nederland en de Nederlandse christenen ten opzichte van Israël en de Palestijnen komt aan de
orde.
Dinsdag 12 maart in De Rank te Zetten. Aanvang 20:00 uur.
Zie nr. 15 in HET GELE BOEKJE.

De Palestijnen en wij