FILM vrijdagavondCAFÉ

Op vrijdag 26 januari 2018 wordt in de Vloedschuur de volgende film vertoond:

Fill the Void, een film van Rama Burshtein uit 2012, over een indringend dilemma binnen een Joodse geloofsgemeenschap met strenge gedragscodes. Shira, dochter van chassidische joden in Tel Aviv, is achttien jaar als haar zus in het kraambed overlijdt. Zij staat voor een moeilijke keuze: met haar zwager trouwen en voor de baby zorgen of kiezen voor zichzelf en de moed opbrengen haar eigen weg te gaan.

Opnieuw een film over identiteit en loyaliteit. Rob Hoekstra leidt het voor- en nagesprek. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee (€0.80) In de pauze en na afloop is er een drankje (€1.-). Verder staat er een gele bus voor een vrijwillige bijdrage.

Organisatie en informatie: regionale werkgroep V&T in combinatie met het Vrijdagavondcafé in de Vloedschuur. marry43@live.nl  of  patrick_zimmerman@hotmail.com

Alle belangstellenden van harte welkom!