Heilig Avondmaal

Heilig Avondmaal

Vanaf het prille begin van de christelijke gemeente is er een verband geweest is tussen het werk van de diakenen en het samenkomen van de gemeente. De diakenen deelden bij de Avondmaalsviering brood en wijn uit als tekenen van het lichaam en bloed van Christus. Ook deelden zij eten en drinken uit aan de behoeftigen. Het ronddelen van brood en wijn symboliseert het belang van ‘gaven delen’ delen met elkaar en de wereld.

Het oude sacrament van het Heilig Avondmaal in de Vloedschuur wordt zeven maal per jaar gevierd. Het is de taak van de diakenen om het Heilig Avondmaal voor te bereiden en te verzorgen.

Viering Heilig Avondmaal aan huis.

Voor gemeenteleden die niet in staat zijn om de eredienst te bezoeken wordt de gelegenheid geboden om de avondmaalsvieringen thuis mee te vieren . Voor de thuisluisteraars zijn 10 avondmaalsetjes beschikbaar. Een setje bestaat uit een doos, rood of zwartkleurig, met daarin een doosje voor stukjes brood, een flesje met een maatverdeling waarin wijn gedaan kan worden. Verder biedt het doosje ruimte om kleine plastic drinkbekertjes in op te bergen. Alle materiaal bevindt zich in de regel thuis bij de diaken welke voor de verspreiding zorgt.

Al dit jaar (2014) wordt onderzocht of het mogelijk is in de week na de avondmaalsviering in de kerk een soort dienst in Liefkenshoek te houden voor de ouderen. Meer nieuws daarover volgt.

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren