Inzamelen voedselbank

Houdbare voeding inzamelen voor de voedselbank

In de hal van de kerk staat een krat van de Voedselbank waar u levensmiddelen in kunt doen voor de voedselbank.

De Voedselbank is een steun in de rug voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Op dit moment krijgen 675 adressen wekelijks een pakket. Zo’n 1680 personen hebben dit nodig om van te kunnen leven. Behalve in Nijmegen zijn sinds kort ook in Elst en Zetten uitgiftepunten. Deze twee uitgiftepunten werden voorheen bevoorraad door de voedselbank Arnhem. Inwoners van dorpen in Overbetuwe worden nu door de Voedselbank Nijmegen geholpen.

Het liefst wil de Voedselbank elke krat van dezelfde levensmiddelen voorzien, maar met zoveel klanten lukt dat vaak niet. Vandaar dat we een beroep op u doen. Koop van de hieronder vermelde producten en neem deze mee naar de kerk op een zaterdag/zondag in de weekenden van 26/27 mei2/3 juni of 9/10 juni 2018.

Deze levensmiddelen ontvangen we graag:

  • chocopasta, appelstroop, jam
  •  kaas (uitsluitend vacuüm verpakt)
  •  groente in blik/pot
  •  vlees in blik/pot
  •  vis in blik/pot
  •  houdbare melk
  •  rijst
  •  spaghetti/macaroni (of andere pasta)
  •  thee/koffie

Alles tenminste 12 weken houdbaar!

Aan de actie doen mee: Adventkerk ; Antonius Abtkerk ; Antonius van Paduakerk ; Augustijns centrum de Boskapel ; Christelijk Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt ; Kerk van de Nazarener ; Evangelisch-Lutherse Gemeente ; Maranathakerk ; Maria Geboortekerk (Nijmegen) ; Nieuw- Apostolische Kerk; Oecumenisch Citypastoraat ; Ontmoetingskerk (Parochie en Protestantse Gemeente) ; Petrus Canisiuskerk ; Streekgemeente Vierplek (Lent, Oosterhout & Ressen) ; Gereformeerde Kerk De Rank, Zetten ; Vloedschuurgemeente Heteren ; Protestantse Gemeente Herveld en Slijk-Ewijk