Jeugd

De Vloedschuurgemeente is een groeiende gemeente. Dit is ook terug te vinden in het aantal jongeren dat bij deze gemeente hoort. Wij willen de jongeren van onze gemeente, maar ook hun vrienden en vriendinnen, graag een plaats bieden in deze gemeente, hun een veilige thuishaven bieden, waarin ruimte is voor hun beleving. We willen een praatpaal en vraagbaak voor hen zijn, aandacht tonen voor problemen, contact met hen houden en naar hen luisteren.

Jongeren hebben andere interesses dan ouderen, dat was vroeger ook zo. Hun belevingswereld is anders en ze hebben andere gedachten bij bijvoorbeeld de kerkdiensten. Wij willen proberen op verschillende manieren juist deze groep bij de kerk te betrekken en hen vooral bij het geloof in God te houden.

Er is de afgelopen periode veel ontwikkeld door een grote groep enthousiaste mensen. De oppas- en kindernevendienst bestonden al, daarnaast is er een jeugdkerk gestart voor de leeftijdsgroep van groep 8 van de basisschool en de groepen 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. Er is ook een jeugdclub, voor de leeftijd van brugklassers tot ± 14 jaar. Maandelijks komt deze groep bij elkaar voor leuke activiteiten en in de toekomst wordt gestart met Rock Solid, een programma van Youth for Christ (YfC).

Wij streven ernaar een open en gastvrije gemeente te zijn. Van daaruit zoeken we naar mogelijkheden om de jeugd te bereiken. Inmiddels wordt ook al onderling gecommuniceerd met de jongeren via de mail en de MSN. Wij willen laten zien dat kerkelijk jeugdwerk de moeite waard is en dat geloven de moeite waard is, en zoeken naar mogelijkheden, waarbij het geloof nooit uit het oog verloren wordt. In de toekomst is het de bedoeling dat er ook op het gebied van catechese initiatieven ondernomen worden.

We staan open voor allerlei reacties en ideeën. Dus als er iets is, of wil je meehelpen met de activiteiten, neem gerust contact op.

Patrick Zimmerman,
Jeugdouderling Vloedschuurgemeente,
Tel.: 026 – 4743945
E-mail: patrick_zimmerman@hotmail.com

Zie ook jeugdkerk en jeugdclub.

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren