Jeugd+ club

Jeugd+ club

De Jeugd+ club heeft de volgende doelstelling: “Wij willen een Jeugd+ club zijn waarin jongeren zich veilig en prettig voelen en daarmee willen we de betrokkenheid van jongeren bij de kerk vergroten. Ook willen we op inspirerende wijze geloofs- en andere zaken bespreekbaar maken.”

De doelgroep van de Jeugd+ club zijn jongeren vanaf het 3e jaar van de middelbare school. Ook staat de Jeugd+ club open voor jongeren van buiten de Vloedschuurgemeente. Alle clubleden mogen één of meer introducés meenemen per clubavond. De introducé moet ook minstens in de 3e klas van het middelbaar onderwijs zitten. We streven naar een clubavond eens in de 8 weken.

Spelregels:
Een clubavond duurt in principe van 19.45 u tot 21.15 uur (uitzonderingen hierop worden vooraf gemeld). We vragen per clubavond € 2, – p.p. als tegemoetkoming in de kosten (voor fris/chips). Voor duurdere activiteiten (bv. bowlen, karten of museumbezoek) vragen we, in overleg met de jongeren, een hogere bijdrage. Na afloop wordt er meegeholpen met opruimen. We vinden het belangrijk dat we naar elkaar luisteren. Bij toerbeurt wordt er door de jongeren een verslagje geschreven voor in ‘Op de Hoogte’.

Facebook:
Inmiddels zijn we ook op Facebook te vinden als ‘Jeugd Vloedschuur’.

Jeugd+ clubleiding:
Cor van Erkel
Jannieta Kamphuis
Jaap Wichards
Patrick Zimmerman
Jurjen Weistra
Email: jeugdplus@vloedschuurgemeente.nl

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren