Jeugdclub Between

De doelgroep voor jeugdclub Between is de 1e en 2e jaarleerlingen van het voortgezet onderwijs. De oudere tiener is welkom zolang hij of zij zich binnen onze club thuis voelt en het geboden programma hem/haar nog steeds aanspreekt. Ook staan wij open voor tieners van buiten de Vloedschuurgemeente. Alle clubleden mogen één introducé meenemen per clubavond. Voorwaarde is wel dat deze introducé aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Wij streven naar een clubavond 1 maal per maand.

Spelregels:
Het avondprogramma is in principe op de laatste vrijdag van de maand van 19:45 uur tot ca. 21:15 uur. (uitzonderingen hierop worden gemeld). Om 21:15 uur wordt er bij toerbeurt door 4 tieners opgeruimd.
We beginnen en eindigen de avond met een overdenking (de sluiting kan ook een samenvatting van de avond zijn).
Toegang € 2,- p.p. als tegemoetkoming in de kosten (zie toelichting)
Op de avond wordt er door de leiding 1 of 2 maal drinken uitgedeeld met iets lekkers erbij.
Wij vinden het heel belangrijk dat we naar elkaar (leren) luisteren.
Bij toerbeurt wordt er door de tieners een verslag geschreven voor ‘Op de Hoogte’.

Vervoer:
De tieners komen en gaan op eigen gelegenheid naar De Vloedschuur. Dit gebeurt voor verantwoordelijkheid van de ouders. Indien men dit graag onder begeleiding wenst en men is zelf verhinderd, laat het ons dan even weten. Samen kunnen we altijd een passende oplossing vinden.

Informatie:
Wellicht een vreemd verzoek, maar wij willen het u toch vragen. Informeer ons over zaken van uw kind welke voor ons van belang zouden kunnen zijn. Men kan bijvoorbeeld denken aan allerhande allergieën, medicijn gebruik, buisjes in de oren, epilepsie etc. Wij kunnen hier dan rekening mee houden met het spelprogramma, aanschaf van versnaperingen etc. U kunt hiervoor contact opnemen met één van de begeleiders.

Toelichting:
Wij vinden inbreng en betrokkenheid van de tieners bij de bepaling van het spelprogramma erg belangrijk. Het programma van de club is niet alleen voor kinderen, maar ook door de tieners zelf bedacht en/of gemaakt. Het zal duidelijk zijn dat een avond geld kost. Afhankelijk van de activiteit zal dat de ene avond meer kosten dan de andere. Denk hierbij aan drinken, verbruikte materialen, entreegeld. Ook het spelmateriaal van Lava e.d., wat wij als club gebruiken, moeten wij huren.
Het is niet ondenkbaar dat wij als club ook nog met acties meedoen, zoals Kerst-Inn en Snuffelmarkt om bijzondere activiteiten te financieren. Natuurlijk is er voor ons geld beschikbaar vanuit de kerk, maar dat alles vergoed moet worden door de kerk gaat ons een beetje ver. Zeker als we een keer naar een museum o.i.d. gaan. De bijdrage is € 2,- per clubavond. Let wel, het mag natuurlijk niet zo zijn dat kinderen vanwege dit bedrag niet meer kunnen komen. Indien deze bijdrage voor u een probleem is, laat het dan één van de begeleiders weten. Geld dat die avond niet gebruikt wordt, gaat in een “eigenpotje” en zal gebruikt worden bij een duurdere avond.

Verslag:
Elke clubavond vragen wij of er vrijwilligers zijn om een stukje te schrijven voor in ‘Op De Hoogte’. Dit is het maandelijkse informatieblad van de Vloedschuurgemeente. Het stukje zal tussen de 150 en 200 woorden moeten bevatten. Het stukje dient ingeleverd te worden bij de leiding, die er vervolgens voor zorgt dat het bij de redactie van ‘Op De Hoogte’ komt. Het is de bedoeling dat de schrijvers aangeven wat zij vinden van de avond en wat ze ervan verwachtten. De bedoeling is dat de geschreven stukjes ook te lezen zijn op de website.

Nieuwsbrief:
E-mail is niet meer weg te denken in deze tijd. Bijna iedereen heeft e-mail. Uitnodigingen voor de clubavonden zullen ook via e-mail verstuurd en op de site staan.

De volgende clubavonden worden vermeld op de website en de tieners ontvangen voor iedere clubavond per email een aparte uitnodiging.

Facebook:
Inmiddels zijn we ook op Facebook te vinden als ‘Jeugd Vloedschuur’.

Between clubleiding:
Cor van Erkel
Jannieta Kamphuis
Jaap Wichards
Patrick Zimmerman
Jurjen Weistra
Email: between@vloedschuurgemeente.nl

Hebt u vragen, opmerkingen en/of ideeën, schroom niet om contact met ons op te nemen.

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren