Kerk in Actie

KERK IN ACTIE

Kerkelijke hulporganisatie

De Vloedschuurgemeente steunt het werk van Kerk in Actie. Kerk in Actie is de hulporganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en een aantal kleinere kerken en oecumenische organisaties. Kerk in Actie richt zich op vier thema’s:

  • Geloven tegen de verdrukking in. Steun aan actieve geloofsgemeenschappen die bruggen bouwen en werken aan verzoening.
  • Versterken van lokale (geloofs)gemeenschappen. Steun aan lokale kerken en organisaties die zich inzetten voor kwetsbare mensen. Ze delen niet alleen geld en goed, maar ook geloof, ambities en inspiratie.
  • Noodhulp voor, tijdens en na rampen. Vaak worden de meest kwetsbare mensen als eerste getroffen bij een ramp of conflict. Daarom kan noodhulp niet zonder wederopbouw. Rampenpreventie heeft als doel om schade in de toekomst te beperken.
  • Kinderen in de knel. Steun bieden aan kinderen die misbruikt of uitgebuit worden, op de vlucht zijn of in armoede leven. De nadruk ligt op het opkomen voor hun rechten.

Voor meer informatie: Kerk in Actie

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren