Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie van de Vloedschuurgemeente

Het bestuur van een kerkelijke gemeente wordt gevormd door de kerkenraad. Gewoonlijk bestaat deze uit een preses [voorzitter], scriba [secretaris], ouderlingen en diakenen. Er zijn twee categorieën ouderlingen: degenen met als taak de pastorale zorg voor de gemeenteleden [‘wijkouderlingen’], en de kerkrentmeesters: degenen met als taak organisatie en beheer, terwijl diakenen het bieden van hulp en bijstand aan mensen tot hun taak rekenen.

Voor Beleidsplan Vloedschuurgemeente 2015-2019:  ga naar pagina Beleid.

De samenstelling van de Kerkenraad van de Vloedschuurgemeente is – per 1 januari 2019 – als volgt:

 • Voorzitter: Johan Schneider
 • Scriba: vacature
 • Predikant: vacature
 • Coördinerend ouderling pastoraat: vacature
 • Wijkouderling: Conny Kooij – van der Schouw
 • Ouderling kerkrentmeester: Martijn Kamphuis
 • Jeugdouderling: Patrick Zimmerman
 • Diakenen: Joke Smaling-van Gaalen, Gert Welink

De kerkenraad is via de scriba te bereiken:
Vacature
Kerklaan 4a
6666 HP Heteren

Johan Schneider
Boomgaard 1
6666 HG Heteren

Tel. 026 47 21 519 /06 211 99 543
E-mail: scriba.vloedschuur@gmail.com

In de Vloedschuurgemeente is het pastoraat toebedeeld aan het Pastorale Team, bestaande uit:

 • Ouderling – voorzitter: vacature
 • Predikant: vacature
 • Ouderling: Conny Kooij – van der Schouw
 • Jeugdouderling: Patrick Zimmerman

en de Pastorale medewerksters:

 • Evelien klein Gebbink – Burgmeijer
 • Carmen Jansen – Schuttenbeld
 • Stineke Veenhuizen
 • Tiny Verburg – van der Knijff

E-mail: pastoraat.vloedschuur@gmail.com

Het Verjaardagsfonds bestaat uit:

 • Jantje Hartholt – Wagenaar
 • Martine Kalisvaart – Grijsen (jeugd tot 19 jaar)
 • Fokje Kuiphof – Kingma
 • Anja Slik – Wittingen (financiën)
 • Lenie Slootweg – Steur (coördinatie en bezorging bloemen)
 • Nelie Stork

De ouderling kerkrentmeester maakt deel uit van het College van Kerkrentmeesters:

 • Kerkrentmeester – ouderling en voorzitter: Martijn Kamphuis
 • Kerkrentmeester – secretaris: Cor van Erkel
 • Kerkrentmeester – penningmeester: Claudia Soede – Huijbregts

Email: cvk.vloedschuur@gmail.com

Administrateur: Olaf Soede
Technisch beheerder: Kees  Verburg

Agenda Vloedschuur: Henk Jansen
Email: vloedschuur@gmail.com

Het College van Diakenen wordt gevormd door:

 • Diaken – voorzitter: Gert Welink
 • Diaken – secretaris: info volgt
 • Diaken – penningmeester: Joke Smaling – van Gaalen
 • Diaconaal medewerker: deze functie is ingevuld

Email: cvd.vloedschuur@gmail.com

Joke Smaling–van Gaalen verricht tevens administratieve werkzaamheden voor de diaconie (o.a. het maken van de begroting en de jaarrekening, het afstorten van de collectes, het uitvoeren van betalingen en het maken van een jaarlijks collecterooster met toelichting).

Naast bovengenoemde organen kent de Vloedschuurgemeente enkele commissies, werkgroepen en clubs:

Werkgroep VIS
Activiteitencommissie
Jeugdclub
Geloofsgesprekgroep

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren