Kindernevendienst

Iedere zondag voor de schriftlezingen gaan de kinderen in de leeftijd van groep 1 t/m groep 7 van de basisschool naar hun eigen ruimte om daar met elkaar het verhaal van die zondag op hun eigen niveau te horen en er met elkaar over te praten en er een verwerking bij te maken.

Wij gebruiken materiaal wat ons aangereikt wordt in Kind op Zondag (NZV) (Nederlandse Zondagschool Vereniging).
Kind op Zondag volgt het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken, de bijbelgedeelten die op dat rooster worden aangegeven, vormen de basis voor het materiaal per zondag.

In bijzondere perioden in het kerkelijk jaar zoals Advent en de Veertigdagentijd biedt Kind op Zondag extra veel en mooi materiaal.
Om dat zichtbaar te maken geeft de NZV bij Kind op Zondag speciale projecten uit zoals het Adventsproject en het Veertigdagenproject. De leiding van de kindernevendienst bestaat uit 7 enthousiaste dames.

Na de overweging komen de kinderen weer terug in de kerk om zo weer met elkaar de dienst af te sluiten.

Namens de leiding van de Kindernevendienst,
Ine van Elferen – Slootweg.
Tel.: 026 – 4723739
E-mail: w.vanelferen@gmail.com

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren