Links

[1] Amnesty International: www.amnesty.nl                                                 Contactpersoon: Hans Heijnis, diaken
Tel. 026 – 3793204

[2] Stichting Barátok România: http://www.baratokromania.nl
Contactpersonen: Joke en Jan te Kloeze – Koobs, Folkert de Vries en Roelof Wolters
Tel. 026 – 4722507 [secretariaat]

[3] Stichting VluchtelingenWerk Midden Gelderland: www.svmg.nl
Contactpersoon: Kees Sparreboom
Tel. 0488 – 430119

[4] Een bericht van het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek. In de Herberg vangen we mensen op die een periode van rust en bezinning nodig hebben. Het dagprogramma biedt daarbij handvaten. Het werk wordt ondersteund door zo’n 140 vrijwilligers en een kleine staf van professionals. U kunt meer informatie vinden op www.pdcdeherberg.nl.

Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:
-Een christelijke leefgemeenschap
-Individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders
-Een beperkt dagprogramma, rust en ruimte
-Advies m.b.t. nazorg
-Informatie en advies aan de plaatselijke gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Marja Korevaar
Pietersbergseweg 19,
6862 BT
Oosterbeek
Tel. 026 – 3342225
mjkorevaar@pdcdeherberg.nl

[5] Nederlands Bijbelgenootschap: www.bijbelgenootschap.nl
Contactpersoon: Dick Roos, rayoncoach Bommel en Tiel/vrijwilliger; mail: d_roos@online.nl ; tel. 0488 – 454066; Holstraat 6, 6671 XX Zetten

[6] Parochie Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen: www.rkkerkheteren.nl
Secretaris: R. Peters
Tel. 026 – 4743 914

[7] De Protestantse Kerk in Nederland: www.protestantsekerk.nl

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren