Organisatie

‘De Vloedschuurgemeente’ is de naam van de protestantse gemeente te Heteren. Sinds 1992 hield de wijkgemeente van de toenmalige gereformeerde kerk ‘Streekgemeente Midden-Betuwe’ in Heteren haar zondagse kerkdiensten in het zalencentrum ‘De Bongerd’. Per 1 juli 2002 verzelfstandigde de wijkgemeente; eerder [juni 2000] was al een nieuwe kerkenraad aangetreden.

Een oude vloedschuur werd aangekocht en verbouwd met de hulp van veel vrijwilligers. In twee opzichten een fraai voorbeeld van kerkelijk opbouwwerk: een bouwval werd omgetoverd tot een aantrekkelijk kerkelijk centrum, een kerkelijke gemeenschap werd geïnspireerd tot nieuw elan, zowel intern als naar buiten toe. Op zondag 27 oktober 2002 werd ‘De Vloedschuur’ als kerkelijk centrum officieel in gebruik genomen.

De Vloedschuurgemeente wil in deze tijd een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn, in gesprek onderweg, oecumenisch en voor zover mogelijk samenwerkend met de andere kerkgenootschappen in het dorp. Daarbij kan ‘De Vloedschuur’ wellicht een schuilplaats en bezinningsruimte zijn in onze (post-)moderne samenleving.

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de diverse kanten van onze kerkelijke gemeente, zoals de organisatie van de Vloedschuurgemeente, haar ontstaansgeschiedenis, ons unieke gebouw De Vloedschuur, een rooster met kerkdiensten, een overzicht van de activiteiten, en een gastenboek.

Mocht u nadere informatie wensen, neem dan gerust contact met ons op.

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren