Orgel

Herkomst
Het orgel van De Vloedschuur is afkomstig uit de kapel van het klooster der Eerwaarde Zusters van Onze Lieve Vrouw te Tegelen. Het werd daar in 1959 gebouwd door de Gebroeders Vermeulen te Weert. Op 8 maart, zondag Laetare, van hetzelfde jaar werd het met een wijding en bespeling feestelijk in gebruik genomen. Aan deze ingebruikneming werd medewerking verleend door de heer Hub. Houët, in die tijd een zeer bekende organist en componist. Hij was lid van de R.K. Klokken- en Orgelraad en veelvuldig als adviseur bij orgels betrokken.

Historie
In 1968 werd de kloosterkapel drastisch verbouwd tot een plaats van viering en gebed en kreeg de kapel een moderne en aparte uitstraling. Het orgel werd in een separate kamer geplaatst, haaks op de lengterichting van de kapel. De architect maakte voor het front een nieuw en eigentijds ontwerp. Achter het front is het gehele orgel opgesteld in een houten omkasting van drie bij vier meter, de orgelkas.

De voorzijde, inclusief het front geeft plaats aan het hoofdwerk dat wordt bespeeld vanaf het bovenste klavier. Achter het hoofdwerk bevindt zich het zwelwerk dat vanaf het onderste klavier kan worden bespeeld. Achterin zit het pijpwerk van het voetklavier, het pedaal. Het orgel telt ongeveer 1100 pijpen. Alle mechanieken, de windmotor, de balgen en de windkanalen zijn ook in de orgelkas ondergebracht. De speeltafel is links van de kas gesitueerd.

In 1995 is het gehele orgel gereviseerd en grondig schoongemaakt. Tot eind 2001 is het in onderhoud geweest bij de makers, de Gebroeders Vermeulen te Weert.

Pro Deo
In verband met nieuwbouw in het klooster in Tegelen kon het orgel daar niet meer worden herplaatst. Leden van de toenmalige Gereformeerde Kerk te Heteren kwamen dit gewaar. Overleg met de kloosterlingen kwam tot stand: het orgel ging naar Heteren. Toen de Gereformeerde Kerk van Heteren het orgel een hoofdbestemming wilde geven in de eredienst stelden de Eerwaarde Zusters het Pro Deo ter beschikking. In januari 2002 werd het orgel door de orgelmaker R. R. Witteveen uit Wageningen met hulp van vrijwilligers gedemonteerd, ingepakt en vervoerd naar de werkplaatsen van de orgelmaker.

Een nieuwe functie
In de maand augustus en begin september 2002 heeft een enthousiast team onder leiding van orgelmaker Witteveen de plaatsing in De Vloedschuur gerealiseerd. Het orgel is opgesteld in de lengterichting voorin de kerkzaal en kreeg ook nu weer een nieuw front. Dit moderne, niet alledaagse front werd ontworpen door binnenhuisarchitect Jan Franssen, in overleg met orgelmaker, orgelcommissie en interieurcommissie. Het front werd vervaardigd door orgelmaker Witteveen, met gebruikmaking van de bestaande frontpijpen. De afwerking van het front werd door vrijwilligers uitgevoerd.

Op 21 september 2002 werd het orgel in De Vloedschuur in gebruik genomen in het bijzijn van een vertegenwoordiging van de Zusters van Onze Lieve Vrouw te Tegelen. Een koperen gedenkplaat naast het klavier herinnert aan deze historische dag.

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren