Pastoraat

Pastoraat is omzien naar elkaar, is meeleven met elkaar en zo nodig (geestelijk) bijstaan. Voor een belangrijk deel wordt dit in georganiseerde vorm uitgevoerd door de predikant, twee ouderlingen en vijf pastorale medewerkers (m/v). Verder worden er via de Werkgroep Vorming en Toerusting activiteiten aangeboden ter ondersteuning en bemoediging van het geestelijk en maatschappelijk leven. De leden van het verjaardagfonds bezoeken gemeenteleden rondom hun hun verjaardag. Op de gespreksgroep heeft ontmoeting en gesprek ook een pastorale notie.

De taakgroep Pastoraat bestaat uit de volgende vier onderdelen:

1 Pastoraal team
2 Regionale Werkgroep VIS
3 Verjaardagsfonds
4 Geloofsgespreksgroep

1. Pastoraal team

Dit team bestaat uit de predikant (vooral crisispastoraat), 2 ouderlingen (vooral coördinerende taken) en 5 pastorale contactpersonen. Zij stimuleren het onderling contact met de gemeenteleden die dit op prijs stellen en/of pastorale aandacht vragen.
Dit team vergadert ongeveer vier maal per jaar. De vergaderingen hebben een informatief en toerustend karakter. Zij stellen een beleid voor aan de kerkenraad t.a.v. het pastoraat.
De leden van het pastorale team staan vermeld onder ‘Organisatie’.
E-mail: pastoraat@vloedschuurgemeente.nl

2. Regionale Werkgroep VIS in de Midden Betuwe.

Zie onder Werkgroep VIS en Agenda VIS.

3. Verjaardagsfonds

Gemeenteleden van 19 jaar en ouder worden rondom hun verjaardag gefeliciteerd, waarbij een kaartje en een envelopje (voor een gift) worden overhandigd. Deze giften zijn bestemd voor het kopen van de bloemen die elke zondag de dienst opluisteren. Daarna worden de bloemen gebracht naar gemeenteleden die jarig zijn geweest (boven 74 jaar) en anderen die (ernstig) ziek zijn of een bemoedigende groet nodig hebben. Gemeenteleden die 50, 55, 60, 65 jaar of meer getrouwd zijn, komen ook in aanmerking voor een boeket bloemen.
De leden van het verjaardagsfonds staan vermeld onder ‘Organisatie’.

4. Geloofsgespreksgroep

De geloofsgespreksgroep is een groep mensen van alle leeftijd, zowel leden als niet-leden van de Vloedschuurgemeente, die graag willen praten over vragen die het geloof en het leven oproepen en willen luisteren naar elkaars vragen en overpeinzingen. Ze komen elke 3 weken bij elkaar op zondagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur bij iemand thuis. Ze starten de avond aan de hand van een thema of vraag die voorbereid wordt door één van de deelnemers.
Contactpersoon is Jurjen Weistra, e-mail: jurjen@weistra.com , tel. 38 92 957

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren