PIDO

Plaatselijk Interkerkelijk Diaconaal Overleg (PIDO)

Samen in actie voor Heteren

Twee keer per jaar bespreken de drie kerken van Heteren welke activiteiten ze samen willen oppakken. Een aantal van de activiteiten zijn het koken voor dak- en thuislozen in Arnhem, de kerstgroet voor ouderen (76+) en chronisch zieken in Heteren en de kerstpakketten voor sociaaleconomisch kwetsbare gezinnen of alleenstaanden.

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren