PIDO

Plaatselijk Interkerkelijk Diaconaal Overleg (PIDO)

Twee keer per jaar bespreken de drie kerken van Heteren welke activiteiten ze samen willen oppakken. Een aantal van de activiteiten zijn het koken voor dak- en thuislozen in Arnhem en het koken van een maaltijd voor minderbedeelden en zij die sociaal contact zoeken in  Herberg de Aandacht. Verder de kerstgroet voor ouderen (80+) en chronisch zieken in Heteren en de Paas-c.q. Kerstpakketten voor sociaaleconomisch kwetsbare gezinnen of alleenstaanden.

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren