Team pastoraat

Collage vloedschuurfotos website foto pagina

Een protestants-christelijke gemeente als de Vloedschuurgemeente beweegt zich op verschillende kerkelijke werk- of taakvelden. Vooralsnog – anno 2014 – zijn dat:

  • pastoraat
  • diaconaat
  • eredienst en kerkmuziek
  • jeugd- en jongerenwerk
  • vorming en toerusting
  • communicatie en
  • organisatie en beheer.

Ter zake van diaconaat, eredienst en kerkmuziek, vorming en toerusting, communicatie, en organisatie en beheer zij verwezen naar hetgeen op bovenstaande pagina’s is vermeld. Pastoraat en jeugd- en jongerenwerk komen op de volgende pagina’s aan de orde.

Door te werken op deze terreinen probeert de Vloedschuurgemeente inhoud te geven aan de taken en roeping zoals die verwoord zijn in de missie, die te lezen is op de startpagina: “De Vloedschuurgemeente wil een open en gastvrije kerk zijn, waarin ruimte is voor belangstellenden en gasten; een plaats van ontmoeting om samen te leren, te vieren, te delen, God en mensen te dienen, en om te zien naar elkaar en de wereld om ons heen”.

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren