Trouwlocatie

Een belangrijke taak voor het College van Kerkrentmeesters is ervoor zorg dragen dat De Vloedschuur in goede staat blijft om steeds beschikbaar te zijn voor erediensten en andere activiteiten binnen de Vloedschuurgemeente. Daarnaast kan De Vloedschuur gehuurd worden voor andersoortige activiteiten, zoals concerten en trouw- en rouwdiensten. De Vloedschuur is door de gemeente Overbetuwe aangemerkt als trouwlocatie voor burgerlijke huwelijken.

Meer informatie? Mail naar de kerkrentmeesters: vloedschuur@gmail.com.

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren