Uniek project

Uniek project in Heteren! Van bouwval tot kerkelijk centrum.

Of op groot scherm via youtubeknopje rechtsonder op schermpje.

Binnen één jaar is er een wonder geschied in Heteren. De 235 leden tellende kerkelijke gemeente heeft het aangedurfd weer zelfstandig te worden en heeft met vereende krachten, vooral vrijwilligers, een oude vloedschuur omgebouwd tot kerkelijk centrum. Zij noemen zich nu dan ook: de Vloedschuurgemeente, Gereformeerde Kerk Heteren Onderweg.

5.1

Vanaf 1971 behoorde de Gereformeerde kerk in Heteren bij de Streekgemeente Midden-Betuwe. Daarvoor was de kerkelijke gemeente zelfstandig vanaf 1890. In 1970 was het oude kerkgebouw (in de Dorpsstraat) in zo’n slechte staat, dat er met behulp van Stichting Steun Kerkbouw een houten noodkerk is neergezet in de Bremstraat). Deze heeft dienstgedaan tot 1992. Daarna werd er in het dorpshuis dienst gehouden. Dat bleek verre van ideaal en zeker de leden die de hele geschiedenis binnen de Streekgemeente hebben meegemaakt, bleven hopen op een eigen kerkgebouw. Daar ook andere kerkelijke gemeenten binnen de Streekgemeente zelfstandig verder wilden (Kesteren en Zetten) is het uiteindelijk gelukt weer zelfstandig te worden. Zeker een waagstuk, maar het geloof in kleine kernen is hier waar gebleken.

En nu is het dan zover dat de bouwval – een oude vloedschuur uit 1815 – die was gekocht van de burgerlijke gemeente, binnen één jaar is gerenoveerd tot een uniek kerkelijk centrum.

19

Het gebouw ligt op een soort terp, vroeger in het polderlandschap maar nu midden in een nieuwbouwwijk van 450 woningen. Het deed vroeger vooral dienst bij hoog water als schuilplaats voor mens en dier. En nu is het wellicht een schuilplaats en bezinningsruimte in de woelige hedendaagse samenleving. De buitenkant van het gebouw zet bezoekers op het verkeerde been, daar het oude aanzien moest worden behouden. Een deels rieten dak, deuren en ramen doen eerder denken aan een monumentale boerderij. Maar eenmaal binnen ontvouwt zich een ruime hal, een kerkzaal met daarin een prachtig orgel en diverse ruimten voor allerlei activiteiten.

12

De openingsweek, waarin vooral veel mensen uit het dorp een kijkje kwamen nemen, is reeds achter de rug. Naast de open dag, was er in deze week speciaal voor de kinderen een dagdeel gereserveerd, twee dagdelen voor de ouderen en een avond cabaret om alle spanning wat te doen ontladen.

Op zaterdag 21 september is het gerenoveerde orgel ingewijd door o.a. een orgelconcert. Het orgel is een geschenk van de zusters Ons Lieve Vrouwe uit Tegelen. Er is een nieuw orgelfront voor ontworpen. Een kunstobject op zich met veel symbolische waarde.

630

De officiële openingsdienst van het kerkgebouw is zondag 27 oktober om 15.00 uur. Het meest bijzondere is dat dit gebouw vooral met behulp van heel veel gemeenteleden, als vrijwilligers, daadwerkelijk is gerealiseerd en voor een deel met de welwillendheid van bedrijven en fondsen is gefinancierd. Alle kwaliteiten van gemeenteleden zijn ingezet en zo ontstond er als vanzelf saamhorigheid en onderling pastoraat.

De Vloedschuurgemeente wil een open en gastvrije gemeente zijn, oecumenisch en voor zover mogelijk samenwerkend met de andere kerkgenootschappen in het dorp. Vooral de houding en inzet van de gemeenteleden zelf zullen er toe bijdragen een open en gastvrije gemeenschap te zijn, zoals in het afgelopen jaar reeds is gebleken.

Heteren, 28 september 2002 Marry de Bruin

490

 

600

 

32

 

30

 

410

 

520

 

610

 

660

 

510

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren