Vaste Vrijwillige Bijdrage – VVB

VASTE VRIJWILLIGE BIJDRAGE – VVB

Jaarlijkse Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB): “MEER GEVEN en MINDER BETALEN!”

Bij uw belastingaangifte kunt u uw bijdrage aan Kerkbalans als gewone gift opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting omdat De Vloedschuurgemeente een ANBI beschikking heeft.

U kunt echter meer belastingvoordeel behalen, als u uw bijdrage via een periodieke gift doet. Tussen u en de Vloedschuurgemeente wordt dan een onderlinge overeenkomst gesloten voor de vrijwillige bijdrage voor een nader te bepalen periode (tenminste 5 jaar). Sinds 2014 is hiervoor geen notariële akte meer nodig. Uw bijdrage in de vorm van een periodieke gift is dan voor 100% aftrekbaar van de belasting, waardoor u zelfs meer aan de kerk kunt geven, terwijl het u zelfs minder kost.

Hier vindt u een toelichting over het geven via een periodieke gift (click op link hieronder).

Ik geef een periodieke gift

Wilt u liever een persoonlijke uitleg, neem dan contact op met een van de kerkrentmeesters: cvk.vloedschuur@gmail.com

Het College van Kerkrentmeesters

P.S.
Deze bijdrage noemen we “vrijwillig” in de zin dat ieder voor zichzelf de hoogte van de bijdrage bepaalt. Deze bijdrage noemen we “vast”, omdat we ervan uitgaan, dat het om een structurele bijdrage gaat (elke maand, elk jaar opnieuw) (Uitleg van PKN, Utrecht).

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren