Vaste projecten Vloedschuurgemeente

STEUN AAN VASTE PROJECTEN

De Vloedschuurgemeente ondersteunt  projecten in het buitenland waar mensen uit Heteren bij betrokken zijn.

Helpen in Roemenië / Stichting Barátok Románia

De Stichting Barátok Románia verleent sinds 1992 structurele hulp aan de inwoners van de gemeente Hodod in Roemenië (4 dorpen). De hulp gaat naar landbouw en infrastructuur, onderwijs en sociale welzijns- en gezondheidszorg. Stimulering van toerisme staat ook op de agenda.
Wilt u meer weten over deze stichting. Kijk dan op de website van Stichting Barátok Románia

Misión Adulam

Misión Adulam is een stichting in Bolivia, in de stad La Paz, opgericht in 1989. De stichting biedt hulp aan verslaafde kinderen, tieners en jongeren. Er zijn drie tehuizen waar de jongeren een plek krijgen om een nieuwe start te maken.
Lees meer op de website Mision Adulam  of Zending en gemeente

Stichting hulp Haïti Driel

Stichting Hulp Haïti Driel ondersteunt projecten in Passe Catabois op Haïti met diensten en geld.
Doelstelling van de Stichting Hulp Haïti Driel is ondersteuning van het medisch project in Passe Catabois. Verder is de organisatie actief op het gebied van verbetering leef omstandigheden in het gebied rondom Passe Catabois, huizenbouw enz.
Sinds 2018 is aan dit project een extra item gekoppeld en wel EDELINE ( arts in opleiding ). Zij is hoofdverpleegkundige en volgt nu een artsenopleiding. Hiervoor is jaarlijks € 10.000 nodig waarvoor allerlei sponsorvormen worden aangesproken .
Deze hulptoezegging kent een voorlopig tijdpad van 5 jaar.
Website: Stichting hulp Haïti

Goed Nieuws voor Moslims

De stichting Goed Nieuws voor Moslims is in 2003 door opgericht. De stichting werkt voornamelijk onder Marokkaanse migranten. Door onderwijs, concrete hulp en evangelisatie bieden zij hulp aan deze mensen.

Egoli Africa

Egoli Africa is een stichting die al 8 jaar in Oost-Oeganda werkt. De stichting houdt zich bezig met het opzetten van projecten die gericht zijn op het versterken van de maatschappelijke autonomie en economische zelfstandigheid van jonge mensen en de gemeenschap waar ze deel van uit maken. Ook biedt de stichting zorg aan kinderen en de armste mensen via onderwijs, landbouw en gezondheidszorg.
Website: Egoli Africa

Stichting Mensenkinderen voor mensen in nood

Aan deze stichting wordt jaarlijks een per project bekeken geldelijke  toezegging gedaan.
Mensenkinderen wil de allerarmsten in Albanië, Bulgarije , Moldavië en Armenië helpen.
Met o.a. voedselpakketten en kleding voor de acute nood en later met zadenpakketten zodat de mensen weer zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Mensenkinderen is een No-Nonsense  organisatie.
Website: Stichting mensenkinderen

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren