Week van gebed

Heteren doet mee met Week van Gebed

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week en wordt gehouden van 19-26 januari. Ook in Heteren worden er, net als vorig jaar, een aantal korte bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met kerken en bestaande gebedsgroepen.  

Het thema: ‘Buitengewoon’ staat centraal tijdens deze week, geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt. Gelovigen in de hele wereld komen in deze Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij deze gebedsweek betrokken.

Waar en wanneer zijn de gebedsbijeenkomsten? De gebedsbijeenkomsten (19:30 -20:30) vinden plaats op verschillende locaties in Heteren:

Maandag 20 januari  in Verenigingsgebouw de Vluchtheuvel; Kastanjelaan 20.
Dinsdag  21 januari  in de Koningin Julianaschool; Flessestraat 11.
Woensdag 22 januari  in de Vloedschuurgemeente; Kerklaan 4a.
Donderdag 23 januari in Herberg de Aandacht; Kerkplein1.

Ook de zondagdiensten in de kerken voorafgaand aan deze week en de weeksluiting in Liefkenshoek  op vrijdagavond zullen zo mogelijk  aansluiten bij het thema van de Week van Gebed.

Samen bidden verbindt
Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.  Daarom nodigen we u, kerkganger of niet, van harte uit om deel te nemen aan één of meerdere van deze bijeenkomsten.                                        Voor meer informatie:  026-4722863 of mail naar weekvgebed@gmail.com